Τοπική πολιτισμική ανάπτυξη βιώσιμου χαρακτήρα: η περίπτωση του Πνευματικού Κέντρου Μοσχάτου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Τοπική πολιτισμική ανάπτυξη βιώσιμου χαρακτήρα: η περίπτωση του Πνευματικού Κέντρου Μοσχάτου

Μπαγινέτα, Άννα

Η ανάπτυξη είναι μια ενιαία κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική διαδικασία που στοχεύει στην ενεργοποίηση των ενδογενών πόρων, μέσων και δυνατοτήτων μιας περιοχής. Ακόμη, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ πολιτισμού και ανάπτυξης. Και τα δύο είναι ποιοτικές και ποσοτικές διαδικασίες και ταυτόχρονα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ο πολιτισμός δημιουργεί ένα περιβάλλον συμμετοχής και αναπτύσσει δυναμικές που δεν εξαντλούνται στα πεδία της οικονομικής ζωής. Η συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δημιουργούν δεσμούς επαφής και επικοινωνίας, δημιουργεί την «αίσθηση του ανήκειν», υπερβαίνει σύνορα και διαχωριστικές γραμμές, αντιμάχεται τον κοινωνικό αποκλεισμό και αποτελεί τον κατάλληλο συνεκτικό ιστό για ισχυρή κοινωνική συνοχή. Για την επιτυχία της βιώσιμης ανάπτυξης χρειάζεται πρώτιστα η εξασφάλιση μιας κοινωνίας πιο ανθρώπινης και με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, μιας κοινωνίας που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των γενεών που θα ακολουθήσουν. Άλλωστε, όπως έχει αναφερθεί ήδη, ο όρος «βιώσιμη ανάπτυξη» δεν περιλαμβάνει μόνο περιβαλλοντικούς ή οικονομικούς παράγοντες, αλλά και κοινωνικούς και πολιτιστικούς, ενώ η τοπική πολιτιστική ανάπτυξη έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην πολιτιστική ατζέντα πόλεων και περιοχών των ανεπτυγμένων χωρών και κοινωνιών όλου του κόσμου, και ιδίως αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η διαπίστωση μπορεί να ειπωθεί ότι συνθέτει την κεντρική ιδέα της παρούσας εργασίας και εμπειρικής μελέτης, καθώς διερευνάται ο βιώσιμος χαρακτήρας της τοπικής πολιτιστικής πολιτικής στο δήμο Μοσχάτου έτσι όπως αυτή εκφράζεται στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, δηλαδή μέσω της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του Πνευματικού Κέντρου του δήμου Μοσχάτου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Sustainable development - Greece - Attica (Nome) - Moschato
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Μοσχάτο
Cultural Centre of Moschato
Πνευματικό Κέντρο Μοσχάτου
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Μοσχάτο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-10-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)