Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων ως μέσο ενίσχυσης της εικόνας των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων ως μέσο ενίσχυσης της εικόνας των επιχειρήσεων

Δανίλη, Νίκη- Μαρία Σ.

Η παρούσα εργασία, εντάσσεται στα πλαίσια της πτυχιακής μελέτης του Προγράμματος σπουδών του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.Η πτυχιακή μελέτη, έχει σκοπό να περιγράψει την αντίληψη των καταναλωτών για τα βιώσιμα προϊόντα και τις προτιμήσεις του σε αυτά, αλλά και να δοθεί μία ερμηνεία για το πώς ο ελληνικός λαός έχει ευαισθητοποιηθεί απέναντι στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Επιπλέον, μελετήθηκε ο βαθμός ευαισθητοποίησης του ελληνικού λαού για κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και κατ' επέκταση η προθυμία τους να δαπανήσουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

προτιμήσεις
Επιχειρήσεις - Ελλάδα
αντίληψη
βιώσιμα προϊόντα
Αειφορική ανάπτυξη
καταναλωτής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.