Οι Διατροφικές συνήθειες και ο τρόπος ζωής των Ελλήνων της Διασποράς (Medis)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οι Διατροφικές συνήθειες και ο τρόπος ζωής των Ελλήνων της Διασποράς (Medis)

Δρεπανίδης, Περικλής – Δανιήλ Ό.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών των κατοίκων στις ηπείρους σε σύγκριση με τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων της Διασποράς. ΜΕΘΟΔΟΣ:Η συγκεκριμένη μελέτη είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σημαντικών ερευνών για τη διατροφή από βάσεις δεδομένων pubmed, scopus, scholar AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η Μεσογειακή Διατροφή υιοθετείται σε διαφορετικό βαθμό από γηγενείς πληθυσμούς σε όλο τον κόσμο. Οι Έλληνες της Διασποράς έχουν καλύτερη υγεία από τους ντόπιους κατοίκους. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο βαθμός προσκόλλησης της Μεσογειακής διατροφής διαφέρει μεταξύ των πληθυσμών σε όλο το κόσμο. Οι καρδιαγγειακές παθήσεις, η υπέρταση, η παχυσαρκία και ο διαβήτης είναι οι σημαντικότερες ασθένειες που είναι το αποτέλεσμα των ανθυγιεινών διατροφικών συνηθειών. Η Μεσογειακή Διατροφή είναι σημαντική για την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας σε συνδυασμό παραγόντων κοινωνικό-οικονομικών αλλά και οικογενειακής κατάστασης και του τόπου διαμονής. Περαιτέρω μελέτη προτείνεται και σε άλλους πληθυσμούς των Ελλήνων της Διασποράς όπως ΗΠΑ , Αυστραλίας, Ασίας, Ν. Αμερικής, Ασίας και Αφρικής λόγω της έλλειψης επαρκών στοιχείων. Επίσης, προτείνεται και η περαιτέρω διερεύνηση του τρόπου ζωής και των καθημερινών συνηθειών των Ελλήνων της Διασποράς στην περιοχή των Η.Π.Α και ορισμένων χωρών της Ευρώπης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μεσογειακή Διατροφή
Έλληνες της Διασποράς
διατροφικές συνήθειες
Διατροφικές συνήθειες
MEDIS STUDY

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.