Μεταγευματικό οξειδωτικό στρες : Επίδραση των αντιοξειδωτικών των τροφίμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μεταγευματικό οξειδωτικό στρες : Επίδραση των αντιοξειδωτικών των τροφίμων

Κουτουλογένης, Κωνσταντίνος Δ.

Το μεταγευματικό οξειδωτικό στρες χαρακτηρίζεται από αυξημένη επιρρέπεια του οργανισμού προς οξειδωτική βλάβη μετά από την κατανάλωση ενός γεύματος πλούσιου σε λίπος και/ή υδατάνθρακες. Η κατανάλωση ενός τέτοιου γεύματος οδηγεί σε παρατεταμένη υπερλιπιδαιμία και/ή υπεργλυκαιμία και σχετίζεται με υψηλό κίνδυνο για αθηροσκλήρωση, διαβήτη και παχυσαρκία. Τα αντιοξειδωτικά τόσο τα ενδογενή όσο και αυτά που λαμβάνονται μεσω της τροφής είναι η πρώτη γραμμή άμυνας για την εξουδετέρωση του οξειδωτικού στρες. Ένα ελληνικό τρόφιμο με υψηλό αντιοξειδωτικό περιεχόμενο και με σημαντική αντιοξειδωτική ικανότητα, όπως έχει αναδειχθεί από πολλές in vitro αλλά και in vivo μελέτες, αποτελεί η Κορινθιακή σταφίδα, ένα φυσικά αποξηραμένο φρούτο. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η πρόκληση μεταγευματικού οξειδωτικού στρες ύστερα από κατανάλωση ενός γεύματος πλούσιου σε λίπος και σάκχαρα καθώς και η διερεύνηση της πιθανής προστατευτικής δράσης της προσθήκης Κορινθιακής σταφίδας στο πλούσιο σε λίπος γεύμα σε νέους υγιείς άνδρες φυσιολογικού βάρους. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 13 υγιείς άνδρες, ηλικίας 28±2 ετών με φυσιολογικό ΔΜΣ. Ημελέτη ακολούθησε διασταυρούμενο σχεδιασμό και πραγματοποιήθηκε σε 2 επισκέψεις. Μετυχαία σειρά δόθηκε στους εθελοντές είτε ένα γεύμα που περιείχε 15,5 g σκόνη άνθουςαραβοσίτου, 75,9 g βούτυρο γάλακτος και 45,6 g ζάχαρη (γεύμα ελέγχου), είτε γεύμα όπου ηποσότητα της ζάχαρης είχε αντικατασταθεί από 65,6 g σταφίδες (γεύμα παρέμβασης).Πραγματοποιήθηκε συλλογή δειγμάτων αίματος σε χρόνους 0 (πριν ακριβώς από την κατανάλωσητων γευμάτων), 1, 2, 3 και 4 h μεταγευματικά. Επίσης, συλλέχθηκαν δείγματα ούρων στους χρόνους0, 2 και 4 h. Στα δείγματα αίματος προσδιορίστηκαν δείκτες, όπως η γλυκόζη πλάσματος, ηινσουλίνη ορού, η ολική χοληστερόλη ορού, τα τριγλυκερίδια ορού, η ox-LDL ορού, το ουρικό οξύ,ενώ εκτιμήθηκε το ολικό φαινολικό περιεχόμενο στο πλάσμα και η αντίσταση του ορού στηνοξείδωση. Στα δείγματα ούρων που συλλέχθηκαν προσδιορίστηκαν τα επίπεδα της 8-ισο-προσταγλανδίνης-F2α. Τα επίπεδα γλυκόζης αυξήθηκαν σημαντικά την 1η h σε σχέση με τα επίπεδα νηστείας μετάαπό την κατανάλωση και των δύο γευμάτων χωρίς σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Αντίστοιχα,παρτηρήθηκε σημαντική αύξηση στα επίπεδα ινσουλίνης την 1η h μεταγευματικά ύστερα από την8κατανάλωση των δύο γευμάτων χωρίς σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Τα επίπεδα τωντριγλυκεριδίων αυξήθηκαν την 3η και την 4η h μετά από την κατανάλωση των πλούσιων σε λίποςγευμάτων χωρίς ωστόσο σημαντικές διαφορές μεταξύ των γευμάτων. Τα επίπεδα της ολικής και ox-LDL χοληστερόλης παρέμειναν αμετάβλητα καθόλη τη διάρκεια των δύο δοκιμασιών. Τα επίπεδα του ουρικού οξέος αυξήθηκαν οριακά σημαντικά την 1η (p=0,055) και 2η h(p=0,062) ύστερα από την κατανάλωση του γεύματος ελέγχου. Τα επίπεδα της 8-ισο-προσταγλανδίνης-F2α στα ούρα βρέθηκαν σημαντικά χαμηλότερα τη 2η h ύστερα από τηνκατανάλωση του γεύματος που περιείχε τη σταφίδα, με τη διαφορά μεταξύ των γευμάτων να είναιστατιστικά σημαντική (3,0±0,6 ng/mL και 4,7±0,8 ng/mL για το γεύμα παρέμβασης και ελέγχουαντίστοιχα, p=0,004). Δεν παρατηρήθαν μεταβολές στο ολικό φαινολικό περιεχόμενο και στηναντίσταση του ορού στην οξείδωση μεταξύ των δύο γευμάτων. Τέλος, ύστερα από ανάλυση τωνκαπνιστών και των μη καπνιστών εθελοντών, παρατηρήθηκαν μεγαλύτερες επιπτώσεις τουοξειδωτικού στρες (μειωμένη αντίσταση ορού στην οξείδωση, μεγαλύτερη αύξηση ουρικού οξέοςκαι υψηλότερα επίπεδα ισοπροσταγλανδίνης-F2a) στους καπνιστές απ’ ότι στους μη καπνιστές, ενώτο ολικό φαινολικό περιεχόμενο βρέθηκε σημαντικά αυξημένο την 1η h μετά από την κατανάλωσητου γεύματος με σταφίδα σε σύγκριση με το γεύμα ελέγχου στους καπνιστές εθελοντές.Συμπερασματικά, και τα δύο γεύματα της μελέτης προκάλεσαν μεταγευματικήυπεργλυκαιμία και υπερτριγλυκεριδαιμία, ενώ η προσθήκη της Κορινθιακής σταφίδα στο γεύμαπαρέμβασης κατάφερε να μειώσει τα επίπεδα της 8-ισο-προσταγλανδίνη-F2α στα ούρα και νααυξήσει το ολικό φαινολικό περιεχόμενο στα άτομα που κάπνιζαν. Περεταίρω έρευνα απαιτείταισε μεγαλύτερο δείγμα εθελοντών για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και την ερμηνεία τηςδιαφορετικής απόκρισης μεταξύ καπνιστών και μη κανιστών εθελοντών στην προσθήκη τηΚορινθιακής σταφίδας στο πλούσιο σε λίπος γεύμα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

ισοπροστάνια
λίπος
Αντιοξειδωτικά - Θεραπευτική χρήση
Τροφή - Εμπλουτισμός
Αντιοξειδωτικά - Υγιειονολογικές απόψεις
Οξειδωτικό στρες
σταφίδα
σάκχαρα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.