Μεταβολή της δραστικότητας της υπεροξειδικής δισμουτάσης (SOD) μετά από φόρτιση γλυκόζης σε νορμοβαρείς και παχύσαρκους εθελοντές ΝΤΕΣ

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Μεταβολή της δραστικότητας της υπεροξειδικής δισμουτάσης (SOD) μετά από φόρτιση γλυκόζης σε νορμοβαρείς και παχύσαρκους εθελοντές ΝΤΕΣ

Μαραγκουδάκη, Μαρία Π.

Θεωρητικό υπόβαθρο: Η μεταγευματική υπεργλυκαιμία αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την αθηροσκλήρωση. Το οξειδωτικό στρες αποτελεί βασικό παθοφυσιολογικό μηχανισμό που μεσολαβεί για τις επιβλαβείς δράσεις της μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας στο ενδοθήλιο. Η παχυσαρκία επάγει το οξειδωτικό στρες με ποικίλους βιοχημικούς μηχανισμούς. Η εξωκυττάρια ισομορφή της υπεροξειδικής δισμουτάσης (SOD3) συμβάλλει στην εκκαθάριση ελευθέρων ριζών στην περιοχή του ενδοθηλίου και το προστατεύει από οξειδωτική βλάβη. Σκοπός : Η σύγκριση της επίδρασης οξείας υπεργλυκαιμίας, μετά από φόρτιση γλυκόζης 75 g, στη δραστικότητα της SOD3 νέων, φαινομενικά υγειών, νορμοβαρών και παχύσαρκων εθελοντών.Μεθοδολογία: 11 νορμοβαρείς και 8 παχύσαρκοι εθελοντές στρατολογήθηκαν και υποβλήθηκαν σε καμπύλη σακχάρου μετά την λήψη 75 γρ γλυκόζης. Λήφθηκε πλάσμα πριν και για 7 χρονικές μετά τη φόρτιση έως και τις 4h. Στο πλάσμα προσδιορίστηκε η δραστικότητα της SOD3 με κινητική ενζυμική μέθοδο που βασίζεται στην αναγωγή του κυτοχρώματος C. Αποτελέσματα : Η δραστικότητα της SOD3 δεν διαφοροποιείται μεταξύ των δύο ομάδων σε χρόνο 0. Δεν υπάρχει επίδραση του χρόνου στα επίπεδα της SOD3, ενώ δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των ομάδων αν και η μεταγευματική υπεργλυκαιμία είναι υψηλότερη στους παχύσαρκους εθελοντές, Η SOD3 σε χρόνο 0 σχετίζεται θετικά με τον αριθμό κοκκιοκυττάρων και με τη διαστολική αρτηριακή πίεση. Συζήτηση: Η φόρτιση γλυκόζης δεν μπορεί να μεταβάλλει τα επίπεδα της SOD3 τόσο σε υγιείς νορμοβαρείς αλλά και σε παχύσαρκους εθελοντές. Είτε το μεταφορτισιακό οξειδωτικό στρες και φλεγμονή, που επάγεται σε αυτούς τους εθελοντές, δεν είναι ικανό να επάγει διαφοροποιήσεις στην SOD3, είτε η SOD3 δεν μπορεί να επηρεαστεί σε συνθήκες μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

φόρτιση γλυκόζης
Παχυσαρκία - Πρόληψη
Υπεροξειδική δισμουτάση
υπεργλυκαιμία
οξειδωτικό στρες
παχυσαρκία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)