Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας και Λιπιδαιμικό προφίλ

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΗλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας και Λιπιδαιμικό προφίλ

Γουργούλη, Δανάη-Μαγδαληνή Α.

Σκοπός: Στην παρούσα αναδρομική μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο 2016 μέχρι τον Ιούνιο του 2017, έγινε προσπάθεια εύρεσης πιθανών παραγόντων κινδύνου για τη νόσο της Ηλικιακής Εκφύλισης Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ). Έγινε διάκριση ως προς τις δύο βασικές μορφές της νόσου (υγρού και ξηρού τύπου). Μεθοδολογία: Συμπεριλήφθηκαν συνολικά 150 άτομα, από τα οποία 50 άτομα έπασχαν από υγρού τύπου ΗΕΩ, 50 από ξηρού τύπου ΗΕΩ και τα υπόλοιπα 50 δεν ήταν πάσχοντες. Μελετήθηκαν δημογραφικά και ανθρωπομετρικά στοιχεία, στοιχεία από το ιστορικό και το λιπιδαιμικό προφίλ. Επίσης, έγινε αξιολόγηση της προσκόλλησης του δείγματος στη Μεσογειακή Διατροφή, με χρήση του MedDietScore. Αποτελέσματα: Τα δημογραφικά (ηλικία, φύλο) και ανθρωπομετρικά (ΔΜΣ, λόγος μέσης-περιφέρειας) στοιχεία δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στις ομάδες του δείγματος. Από τα στοιχεία του ιατρικού ιστορικού που μελετήθηκαν (αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, δυσλιπιδαιμία, στεφανιαία νόσος), οι δυσλιπιδαιμικοί ασθενείς εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στην ομάδα των πασχόντων από ΗΕΩ και συγκεκριμένα από υγρού τύπου, με στατιστικά σημαντική διαφορά. Οι τιμές των παραμέτρων του λιπιδαιμικού προφίλ (ολική χοληστερόλη, HDL-χοληστερόλη, LDL-χοληστερόλη, τριγλυκερίδια ορού) και της γλυκόζης αίματος δεν εμφάνιζαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες, αν και οι πάσχοντες από ΗΕΩ είχαν υψηλότερες τιμές HDL-χοληστερόλης και γλυκόζης ορού. Οι ασθενείς με ΗΕΩ φαίνεται να καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες ψαριού από τους μη πάσχοντες. Συμπέρασμα: Συνεπώς, η δυσλιπιδαιμία φαίνεται να αποτελεί πιθανό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση ΗΕΩ (OR=2.6, 95% CI) και συγκεκριμένα υγρού τύπου ΗΕΩ (OR=3.0, 95% CI).

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Λιπιδαιμικό προφίλ Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ) Δυσλιπιδαιμία HDL-χοληστερόλη Παράγοντες κινδύνου
Λιπίδια στην ανθρώπινη διατροφή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)