Πρόσληψη νατρίου από τα τρόφιμα και εμφάνιση υπέρτασης σε παιδιά και εφήβους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Πρόσληψη νατρίου από τα τρόφιμα και εμφάνιση υπέρτασης σε παιδιά και εφήβους

Λουκιανού, Φλώρα Μ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παιδική υπέρταση αποτελεί ένα αυξανόμενο πρόβλημα υγείας με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που εμπλέκεται στην ανάπτυξη της πρωτοπαθούς υπέρτασης στα παιδιά είναι η διαιτητική πρόσληψη νατρίου, αλλά και η πρόσληψη καλίου, μαγνησίου, ασβεστίου και φυτικών ινών. Σημαντικός είναι και ο ρόλος του υπερβάλλοντος σωματικού βάρους και της επαγόμενης αλατο-ευαισθησίας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης της διατροφικής πρόσληψης νατρίου και του λόγου Na/K, καθώς και του καλίου, του μαγνησίου, του ασβεστίου και των φυτικών ινών με την ύπαρξη υπέρτασης και συγκεκριμένων φαινοτύπων της σε μαθητές 9-13 ετών. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η «Healthy Growth Study» αποτελεί μια επιδημιολογική συγχρονική μελέτη με δείγμα 2.473 μαθητές ηλικίας 9-13 ετών (50,3% αγόρια) από 77 σχολεία τεσσάρων μεγάλων περιοχών της Ελλάδας. Οι εξεταζόμενοι αξιολογήθηκαν ως προς τα ανθρωπομετρικά τους στοιχεία, την αρτηριακή πίεση, ορισμένους βιοχημικούς δείκτες, τις διατροφικές τους συνήθειες και τη φυσική τους δραστηριότητα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι ο λόγος Na/K σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης μεμονωμένης συστολικής και συστολικής και διαστολικής υπέρτασης στο σύνολο του δείγματος και στα παιδιά με κεντρικού τύπου παχυσαρκία. Στα κορίτσια, ο λόγος Na/K συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης μεμονωμένης συστολικής, μεμονωμένης διαστολικής και συστολικής και διαστολικής υπέρτασης και η πρόσληψη διαιτητικών ινών με λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης μεμονωμένης διαστολικής υπέρτασης. Τα παιδιά με κεντρική παχυσαρκία, στο 2ο τριτημόριο διαιτητικής πρόσληψης καλίου έχουν μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης μεμονωμένης διαστολικής υπέρτασης. ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Ο ρόλος του λόγου Na/K είναι σημαντικός στην εμφάνιση συγκεκριμένων φαινοτύπων αρτηριακής υπέρτασης στο σύνολο του δείγματος, στα κορίτσια και στα παιδιά με κεντρικού τύπου παχυσαρκία.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Υπέρταση - Διαιτολογικές απόψεις
Έφηβοι - Διατροφή
Παιδιά - Διατροφή
Παχυσαρκία στα παιδιά
Νάτριο
υπέρταση
Παχυσαρκία - Έφηβοι
φαινότυποι
παχυσαρκία
παιδιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.