Η Εγγραμματοσύνη της Υγείας σε σχέση με τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και την εικόνα σώματος σε δείγμα νέων Ελλήνων ηλικίας 18-25 ετών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η Εγγραμματοσύνη της Υγείας σε σχέση με τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και την εικόνα σώματος σε δείγμα νέων Ελλήνων ηλικίας 18-25 ετών

Γλεντή, Θεοδώρα Β.

Η παρούσα εργασία, αποσκοπεί στην ανάδειξη των προσδιοριστικών παραγόντων εγγραμματοσύνης της υγείας και της σχέσης τους με τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και την εικόνα σώματος σε δείγμα νέων, ηλικίας 18-25 ετών, που κατοικούν στην Ελλάδα. Ειδικότερα, σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η μέτρηση των επιπέδων εγγραμματοσύνης υγείας σε ενήλικες, ηλικίας 18-25 ετών, και η πιθανή σχέση τους με τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. Πρόκειται για μια μελέτη ασθενών – μαρτύρων (case control), η οποία διεξήχθη στον νομό Αττικής και στην οποία συμμετείχαν 210 υγιή άτομα, ηλικίας 18 – 25 ετών. Το σύνολο του δείγματος αποτελούσαν 115 άτομα με υψηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και 95 άτομα με χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εγγραματοσύνη υγείας
εικόνα σώματος
Αγωγή υγείας
χρόνιες παθήσεις
Φυσική κατάσταση - Διαιτολογικές απόψεις
Εικόνα σώματος
νέοι
φυσική δραστηριότητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.