Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος σε περίοδο εχθροπραξιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος σε περίοδο εχθροπραξιών

Μυλωνόπουλος, Δημήτρης

Η ανάγκη για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς σε περίοδο εχθροπραξιών έχει κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα. Διεθνείς Οργανισμοί όπως η UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης, και Οργανώσεις όπως το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Χώρων, κ.λπ. δραστηριοποιούνται στη θέσπιση ισχυρού νομικού πλαισίου προστασίας. Αποτέλεσμα της διεθνούς δράσης είναι η διαμόρφωση ενός διεθνούς νομικού συστήματος. Η βάση της έννομης προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς τέθηκε με τη Διεθνή Σύμβαση της Γενεύης 1949. Το νομικό αυτό πλαίσιο ενισχύεται με τη Σύμβαση της Χάγης του 1954 και με τα πρωτόκολλα Ι και ΙΙ του 1977. Παρά τη θέσπιση νομικού πλαισίου για της προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από τη μελέτη περιπτώσεων σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική, αποδεικνύεται ότι στην πραγματικότητα είναι δύσκολη η επίτευξη αποτελεσματικής προστασίας της κληρονομιάς της ανθρωπότητας σε περίοδο εχθροπραξιών. Επιβάλλεται η περαιτέρω ενίσχυση του νομικού οπλοστασίου και η εμφύσηση του πνεύματος σεβασμού και προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στους εμπλεκόμενους μιας σύρραξης από την περίοδο της ειρήνης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πόλεμος - Περιβαλλοντικές απόψεις
Πόλεμος και κοινωνία
Cultural property - Protection
Πολιτιστική κληρονομιά - Προστασία
War - Environmental aspects
War and society

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.