Αλλαγή χρήσεων/καλύψεων γης σε συνάρτηση με τις καμένες εκτάσεις της Άνδρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αλλαγή χρήσεων/καλύψεων γης σε συνάρτηση με τις καμένες εκτάσεις της Άνδρου

Ζουμή, Ειρήνη Γ.

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις αλλαγές χρήσεων/καλύψεων γης στην Άνδρο για την περίοδο 2000-2016 λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πυρκαγιές που έπληξαν το νησί την ίδια περίοδο. Για να επιτευχθεί αυτό, η εργασία χωρίστηκε σε δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος χρησιμοποιήθηκε ο χαρτογράφος φασματικής γωνίας της επιβλεπόμενης ταξινόμησης ώστε να χαρτογραφηθούν οι καλύψεις γης. Πραγματοποιήθηκαν τρεις ταξινομήσεις για τα έτη 2000, 2008 και 2016 και ελέγχθηκε η ακρίβειά τους. Στο δεύτερο μέρος τα δεδομένα πυρκαγιών στην Άνδρο που καλύπτουν την περίοδο 1984-2016 χωρίστηκαν σε τρεις περιόδους και με βάση τις ταξινομήσεις διερευνήθηκαν οι μεταβολές καλύψεων γης στις πυρόπληκτες περιοχές.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, με τη χρήση του συγκεκριμένου αλγορίθμου η ακρίβεια των ταξινομήσεων ήταν εντός των επιτρεπτών ορίων αφού σε καμία περίπτωση δεν ήταν μικρότερη του 80%. Γενικά παρατηρήθηκε μεγάλη αραίωση των δασών της Άνδρου. Κατά την περίοδο μελέτης οι περισσότερες εκτάσεις που κάηκαν καταλαμβάνοντας αρχικά από πυκνή ή αραιή βλάστηση. Μετά τις φωτιές η βλάστηση μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό και αντικαταστάθηκε από ανοιχτό έδαφος και καμένη γη.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

καμένες εκτάσεις.
Πυρκαγιές - Κοινωνικές απόψεις
χαρτογράφος φασματικής γωνίας
Τηλεπισκόπηση
επιβλεπόμενη ταξινόμηση
Ψηφιακή χαρτογράφηση
Τοπογραφία - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Άνδρος
χρήση/κάλυψη γης
Χρήση γης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.