Σεισμική δραστηριότητα στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο την τελευταία δεκαετία και η πρόβλεψή των σεισμών με ραδόνιο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Σεισμική δραστηριότητα στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο την τελευταία δεκαετία και η πρόβλεψή των σεισμών με ραδόνιο

Μαχαίρα, Παρασκευή Π.

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη σεισμικότητα της περιοχής της Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου την δεκαετία 2006-2016 και αναφέρει μία συγκεκριμένη μέθοδο πρόβλεψης των σεισμών με ραδόνιο. Αρχικά, γίνεται μία αναλυτική αναφορά στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και στην γεωμορφολογία της περιοχής μελέτης, αλλά και ολόκληρης της Πελοποννήσου. Σημαντική είναι και η αναφορά των γεωλογικών στοιχείων και της τεκτονικής, τόσο της περιοχής μελέτης όσο και ολόκληρου του γεωγραφικού διαμερίσματος. Επίσης, αναφέρεται η σεισμικότητα της περιοχής, η οποία παρουσιάζει υψηλή σεισμικότητα αλλά είναι μέτριας σεισμικής επικινδυνότητας. Ένα σημαντικό μέρος της εργασίας είναι εκείνο που περιγράφεται το ραδόνιο ως πρόδομο φαινόμενο των σεισμικών δονήσεων. Εκτός από τις συγκεντρώσεις ραδόνιου στο υπέδαφος, αναλύονται και οι θερμικές ανωμαλίες που προκαλούνται στην ατμόσφαιρα πριν από έναν σεισμό. Στη συνέχεια, με τη συγκέντρωση δεδομένων, κυρίως, από τις βάσεις δεδομένων της ιστοσελίδας του Γεωλογικού Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και με την επεξεργασία τους μέσω του προγράμματος GMT, δημιουργήθηκαν οι τελικοί χάρτες της έρευνας. Οι χάρτες απεικονίζουν τους σεισμούς της δεκαετίας, τις τεκτονικές πλάκες, τα ρήγματα και τους σταθμούς ραδονίου που αφορούν την περιοχής μελέτης.Τέλος, αναλύονται τα αποτελέσματα των θερμικών ανωμαλιών που προκαλούνται στην ατμόσφαιρα πριν από σεισμούς της Ελλάδας την δεκαετία 2006-2016 και συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στη θερμική ανωμαλία πριν από έναν σεισμό που συνέβη στην περιοχή μελέτης. Επιπλέον, παρουσιάζονται μερικοί χάρτες που περιγράφουν την μακροσεισμική της περιοχής, δηλαδή εξετάζουν τη σοβαρότητα ενός σεισμού με βάση τα αποτελέσματά του.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

σεισμικότητα
μακροσεισμική
Ν/Δ Πελοπόννησος
ραδόνιο
Σεισμοί - Ελλάδα
Σεισμοί
θερμικές ανωμαλίες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.