Διερεύνηση παραμέτρων ευχρηστίας στην κινητή εφαρμογή του ΟΑΣΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διερεύνηση παραμέτρων ευχρηστίας στην κινητή εφαρμογή του ΟΑΣΑ

Καλλίτση, Αικατερίνη Ι.

Η παρούσα πτυχιακή έχει αντικείμενο έρευνας την κινητή εφαρμογή OASAtelematics. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αφορά το επιβατικό κοινό των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο (real-time) για την ακριβή τοποθεσία καθώς και τους χρόνους άφιξης των οχημάτων. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η αξιολόγηση της εφαρμογής ως προς την ευκολία χρήση της, τη χρησιμότητα της και την ικανοποίηση των χρηστών. Δεδομένου ότι η εφαρμογή μετράει κάτι παραπάνω από ένα χρόνο «ζωής», καθώς κυκλοφόρησε σχεδόν παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας των «έξυπνων» στάσεων (Μάιος 2016), για την επίτευξη του σκοπού αυτού θεωρήσαμε κατάλληλη τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας λοιπόν, διαμοιράστηκαν ερωτηματολόγια με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σε δύο ομάδες εστίασης (focus groups). Η μια ομάδα εστίασης αποτελούνταν από 8 φοιτητές 21-25 ετών, χρήστες της εφαρμογής ενώ η άλλη ομάδα αποτελούνταν από 6 εργαζομένους 23-48 ετών, επίσης χρήστες της εφαρμογής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αν και η εφαρμογή μπορεί να παρέχει στο χρήστη χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να βελτιώσουν τη καθημερινότητα τους καθώς βοηθάνε στην οργάνωση και εξοικονόμηση του χρόνου του έχει κάποια θέματα που χρήζουν βελτίωσης έτσι ώστε να γίνει πιο χρηστική η εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα, απαραίτητη όπως φάνηκε είναι η βελτίωση της υπηρεσίας σχεδιασμού διαδρομής. Επιπλέον, αναγκαία είναι η εξασφάλιση εγκυρότητας της εφαρμογής καθώς είναι υπό αμφισβήτηση. Τέλος, προτάθηκε από αρκετούς η προσθήκη υπηρεσίας που θα ειδοποιεί για την άφιξη επιθυμητής γραμμής σε επιλεγμένη στάση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

κινητές εφαρμογές
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
«έξυπνα» συστήματα μεταφοράς
Ευφυή συστήματα μεταφορών
Αστικές μεταφορές - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
μέσα μαζικής μεταφοράς
OASAtelematics
Τηλεματική
χρηστικότητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.