Βιώσιμη κατανάλωση φοιτητών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Βιώσιμη κατανάλωση φοιτητών

Μεϊντή, Χριστίνα Β.

Σκοπός της παρούσης εργασίας, είναι να βρεθεί εάν οι φοιτητές του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου εντάσσονται στα πλαίσια τις βιώσιμης κατανάλωσης, οι παράγοντες που επηρεάζουν τις καταναλωτικές συνήθειες και τις δραστηριότητες των φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε σχέση με την βιώσιμη κατανάλωση και να βρεθεί ο βαθμός στον οποίο το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών μπορεί να επηρεάσει ή όχι τις καταναλωτικές τους συνήθειες. Η εμπειρική διερεύνηση της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου, η σύνταξη του όπου βασίστηκε σε προηγούμενες μελέτες. Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και μοιράστηκε τον Μάιο 2017 στο Δήμο Καλλιθέας στο νομό Αττικής στο χώρο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Το δείγμα μου αποτελούταν από φοιτητές και φοιτήτριες που ανήκουν στα 4 τμήματα που κατέχει το Πανεπιστήμιο, 1)της Οικιακή οικονομίας και οικολογίας, 2) επιστήμης διατροφής και διαιτολογίας, 3) της γεωγραφίας και 4) της πληροφορικής και τηλεματικής. Επιπλέον, το δείγμα αποτελούταν από φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Μοιράστηκαν 160 ερωτηματολόγια. Συλλέχθηκαν πίσω 156, δηλαδή το ποσοστό αποδοχής ήταν 96%. Η μορφή του ερωτηματολογίου ήταν απλή και οι συμμετέχοντες ήταν ενήλικοι, άνδρες και γυναίκες.Από την στατιστική ανάλυση που προηγήθηκε, την γραμμική και τις λογιστικές παλινδρομήσεις προέκυψε ότι: το τμήμα στο οποίο φοιτούν οι φοιτητές δεν είναι αυτό που προδίδει τις καταναλωτικές συνήθειες των φοιτητών αλλά το έτος σπουδών είναι αυτό που επηρεάζει περισσότερο τις καταναλωτικές συνήθειες των φοιτητών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ιδιωτική κατανάλωση
καταναλωτική συμπεριφορά
Οικιακή οικονομία
παράγοντες
φοιτητές/τριες
καταναλωτικές συνήθειες
βιώσιμη κατανάλωση
Καταναλωτική συμπεριφορά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)