Ανακύκλωση και βιώσιμη ανάπτυξη. Η περίπτωση της πόλης Λάρισας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανακύκλωση και βιώσιμη ανάπτυξη. Η περίπτωση της πόλης Λάρισας

Τζιατζιάφη, Μαρία Σ.

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ιλιγγιώδη ανάπτυξη της βιομηχανίας, της τεχνολογίας και της οικονομίας. Η ανάπτυξη αυτή σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού καθώς και με την αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών, την μεγάλη ποικιλία των παραγόμενων προϊόντων, την υπερκατανάλωση τους, την αφθονία των υλικών συσκευασίας και την μη ορθολογική διάθεσή τους μετά την χρήση τους έχουν σαν αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση της ποσότητας των στερεών αποβλήτων. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πολυπλοκότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Η ανακύκλωση δύναται να θεωρηθεί ως η πρέπουσα απάντηση της επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση συμβάλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση πρώτων υλών, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και γενικότερα στην βιώσιμη ανάπτυξη. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων και πιο συγκεκριμένα η ανακύκλωση αυτών. Ακόμα το να κατανοήσουμε την χρησιμότητα της ανακύκλωσης και να μάθουμε τις απόψεις και τις γνώσεις των κατοίκων της Λάρισας σχετικά με την ανακύκλωση και αν αυτοί ανακυκλώνουν. Για το σκοπό της μελέτης υλοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε άλλες εμπειρικές έρευνες και βιβλία για την ανακύκλωση, όπως επίσης και πρωτογενή έρευνα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Βιώσιμη ανάπτυξη
ανακύκλωση
στερεά απόβλητα
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
Λάρισα
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.