Ανακύκλωση και βιώσιμη ανάπτυξη. Η περίπτωση της πόλης Λάρισας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Ανακύκλωση και βιώσιμη ανάπτυξη. Η περίπτωση της πόλης Λάρισας

Τζιατζιάφη, Μαρία Σ.

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ιλιγγιώδη ανάπτυξη της βιομηχανίας, της τεχνολογίας και της οικονομίας. Η ανάπτυξη αυτή σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού καθώς και με την αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών, την μεγάλη ποικιλία των παραγόμενων προϊόντων, την υπερκατανάλωση τους, την αφθονία των υλικών συσκευασίας και την μη ορθολογική διάθεσή τους μετά την χρήση τους έχουν σαν αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση της ποσότητας των στερεών αποβλήτων. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πολυπλοκότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Η ανακύκλωση δύναται να θεωρηθεί ως η πρέπουσα απάντηση της επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση συμβάλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση πρώτων υλών, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και γενικότερα στην βιώσιμη ανάπτυξη. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων και πιο συγκεκριμένα η ανακύκλωση αυτών. Ακόμα το να κατανοήσουμε την χρησιμότητα της ανακύκλωσης και να μάθουμε τις απόψεις και τις γνώσεις των κατοίκων της Λάρισας σχετικά με την ανακύκλωση και αν αυτοί ανακυκλώνουν. Για το σκοπό της μελέτης υλοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε άλλες εμπειρικές έρευνες και βιβλία για την ανακύκλωση, όπως επίσης και πρωτογενή έρευνα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Βιώσιμη ανάπτυξη
ανακύκλωση
στερεά απόβλητα
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
Λάρισα
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)