Η επίδραση του servicescape στα Ελληνικά σουπερμάρκετ. Εμπειρική διερεύνηση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Η επίδραση του servicescape στα Ελληνικά σουπερμάρκετ. Εμπειρική διερεύνηση

Κωσταρέλου, Γεωργία Α.

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή των αντιλήψεων της συμπεριφοράς των καταναλωτών σε σχέση με τις συνθήκες περιβάλλοντος μουσική, χρώμα, θόρυβος και θερμοκρασία. Ειδικότερα, περιγράφεται ο όρος servicescape, δηλαδή το περιβάλλον παροχής υπηρεσιών, και πως επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών. Τα ευρήματα της έρευνας προέκυψαν μέσα από την μελέτη περίπτωσης στην αλυσίδα σουπερμάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, όπου διανεμήθηκαν σε 140 άτομα που επισκέπτονται το σουπερμάρκετ ερωτηματολόγια, τα οποία έχουν σκοπό να δείξουν κατά πόσο επηρεάζονται από το servicescape, και συγκεκριμένα από τις συνθήκες περιβάλλοντος μουσική, χρώμα, θόρυβος και θερμοκρασία κατά τις αγορές τους οι καταναλωτές. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από ερωτήσεις κλειστού τύπου: τις δημογραφικές ερωτήσεις και τις ερωτήσεις που αφορούν τα βασικά στοιχεία του servicescape και διανεμήθηκε σε έντυπη μορφή έξω από σουπερμάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος στις περιοχές της Αττικής Νέο Ψυχικό, Ζωγράφου και Μοσχάτο. Με τη χρήση του ρ του Spearman στο στατιστικό πακέτο SPSS, αναλύθηκε ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ δημογραφικών χαρακτηριστικών και κάποιων συνθηκών περιβάλλοντος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάστηκε στη σχέση της συνθήκης περιβάλλοντος χρώμα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Συμπερασματικά, οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες επισκέπτονται πιο συχνά το σουπερμάρκετ και επηρεάζονται από το servicescape ενός χώρου, γι’ αυτό και πρέπει να δίνεται έμφαση στις προτιμήσεις τους. Επιπλέον, οι συνθήκες περιβάλλοντος επηρεάζουν τις αγορές των ατόμων γενικότερα. Τέλος, εφόσον οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το servicescape ως εργαλείο επίτευξης συγκεκριμένων συμπεριφορών για να επηρεάσουν τους καταναλωτές και να τους κάνουν να επιμηκύνουν το χρόνο παραμονής τους το κατάστημα με τη σωστή χρήση των συνθηκών περιβάλλοντος, οι καταναλωτές, από τη μεριά τους, πρέπει να γνωρίζουν για το servicescape, ώστε να μην παρασέρνονται και πέφτουν θύματα υπερκατανάλωσης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

περιβάλλον παροχής
καταναλωτική συμπεριφορά
Καταναλωτές - Ελλάδα
συναισθηματικές αντιδράσεις
σουπερμάρκετ
Supermarkets - Greece
Καταναλωτική συμπεριφορά
συνθήκες περιβάλλοντος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)