Ανάλυση τεχνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών της επικοινωνίας μεταξύ έξυπνων οχημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάλυση τεχνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών της επικοινωνίας μεταξύ έξυπνων οχημάτων

Κασβή, Καλλιόπη Θ.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη και ανάλυση της επικοινωνίας μεταξύ έξυπνων οχημάτων. Η εφαρμογή αυτή ονομάζεται Vehicle -to-Vehicle communication (V2V) αλλά σε συνδυασμό με την επικοινωνία οχήματος με υποδομή, Vehicle-to-Infrastructure (V2I), μπορεί να λειτουργήσει ακόμα πιο αποδοτικά. Mέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αρχικά εξηγώ τι είναι η επικοινωνία των έξυπνων οχημάτων. Ακόμα, αναλύω τους λόγους για τους οποίους είναι χρήσιμη μια τέτοιου είδους επικοινωνία είτε σε ατομικό είτε σε κοινωνικό επίπεδο. Επιπλέον, αναφέρομαι σε έρευνες που έχουν γίνει και έχουν σχέση με το κόστος της υλοποίησης αυτής της καινοτομίας και κάνω ένα σύντομο επιχειρηματικό σχέδιο για την πώληση προϊόντων της τεχνολογίας αυτής. Επίσης, αναφέρονται τρόποι με τους οποίους μπορεί να λειτουργήσει, πιθανά προβλήματα στην υλοποίηση της επικοινωνίας αυτής αλλά και κάποιοι τρόποι αντιμετώπισής τους. Τέλος, αναφέρονται κάποιες προσπάθειες που έχουν γίνει για να επικοινωνήσουν τα οχήματα μεταξύ τους. Σαν συμπέρασμα από την εργασία αυτή μπορούμε να πούμε ότι η επικοινωνία μεταξύ έξυπνων οχημάτων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση της οδηγικής εμπειρίας, καθώς παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και βοηθά στον καταμερισμό της οδικής συμφόρησης. Σχετικά με το κόστος αυτής της εφαρμογής βλέπουμε ότι θα είναι περίπου στα 350$ ανά όχημα το 2020, αλλά αυτό το ποσό θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου και θα φτάσει περίπου τα 209$-235$ το 2058. Δυστυχώς όπως θα δούμε στην συνέχεια αυτή η εφαρμογή δεν έχει καταφέρει ακόμα να λειτουργήσει σε παγκόσμιο επίπεδο γίνονται όμως αρκετές τοπικές προσπάθειες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

κόστος
Ευφυή συστήματα μεταφορών
λειτουργία
προσπάθεια
V2V
πρόβλημα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.