Συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης και του τύπου του πρωινού με την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού στις γυναίκες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης και του τύπου του πρωινού με την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού στις γυναίκες

Λάκκα, Σοφία Ν.

Εισαγωγή Παρότι στην βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα μελετών από όλο τον κόσμο που έχουν ερευνήσει τη σχέση μεταξύ συγκεκριμένων τροφίμων και θρεπτικών συστατικών και της εμφάνισης καρκίνου του μαστού υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία σχετικά με την επίδραση του πρωινού γεύματος στην εμφάνιση της νόσου. Επομένως σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση για την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της κατανάλωσης, αλλά και του τύπου του πρωινού και της πιθανότητας εμφάνισης καρκίνου του μαστού στις γυναίκες. ΜεθοδολογίαΜια μελέτη ασθενών-μαρτύρων με 250 ασθενείς με πρόσφατη διάγνωση καρκίνου του μαστού (56±12 έτη) προερχόμενες από 5 νοσοκομεία της Αττικής και 250 υγιείς εξομοιωμένες ως προς την ηλικία και επιλεγμένες σε εθελοντική βάση από το γενικό πληθυσμό. Οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν ένα έγκυρο ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων το οποίο περιελάμβανε 86 ερωτήσεις, μέσω του οποίου καταγράφηκε η συχνότητα κατανάλωσης πρωινού γεύματος καθώς και το είδος αυτού. Επιπλέον έγινε καταγραφή πληροφοριών για ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, οικογενειακό ιστορικό, φυσική δραστηριότητα, καπνιστικές και διατροφικές συνήθειες. Οι συνολικές διατροφικές συνήθειες αξιολογήθηκαν μέσω του επιπέδου προσκόλλησης στη μεσογειακή διατροφή με τη χρήση του MedDietScore (θεωρητικό εύρος 0-55).ΑποτελέσματαΜόνο η κατανάλωση καφέ ως κύριο συστατικό του πρωινού γεύματος συσχετίστηκε με 0.57 φορές μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού (ΣΛ: 0.567, 95% ΔΕ 0.382, 0.841), αφού λήφθηκαν υπόψη συγχυτικοί παράγοντες. Η κατανάλωση γάλακτος, χυμού, τσαγιού, δημητριακών, φρούτων και βουτύρου-μαρμελάδας ως κύρια συστατικά του πρωινού γεύματος δεν συσχετίστηκαν στατιστικά σημαντικά με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού. ΣυμπεράσματαΗ παρούσα εργασία αναδεικνύει την ύπαρξη αντίστροφης συσχέτισης μεταξύ της κατανάλωσης καφέ και της πιθανότητας εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καφές - Διαιτολογικές απόψεις
Πρωϊνό - Υγιειονολογικές απόψεις
Καρκίνος του μαστού
τύπος πρωινού
Διατροφή - Υγεία
κατανάλωση πρωινού
Μαστός - Καρκίνος
καφές

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.