Η συμβολή της παρακτίας γεωμορφολογικής εξέλιξης στην ανάπτυξη των παρακτιών περιοχών: μελέτη περίπτωσης, η περιοχή του Καλού Χωριού Λασιθίου Κρήτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η συμβολή της παρακτίας γεωμορφολογικής εξέλιξης στην ανάπτυξη των παρακτιών περιοχών: μελέτη περίπτωσης, η περιοχή του Καλού Χωριού Λασιθίου Κρήτης

Βανδαράκης, Δημήτρης

Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής εργασίας μελετήθηκε η παράκτια γεωμορφολογία τμήματος του αλλουβιακού ριπιδίου του Καλού Ποταμού στην περιοχή του Ίστρου, στο νομό Λασιθίου στην βορειοανατολική Κρήτη. Συγκεκριμένα η περιοχή μελέτης, από Δύση προς ανατολή εκτείνεται από την περιοχή Καραβοστάσι μέχρι την περιοχή Βούλισμα και από βόρεια προς νότια, από την παράκτια περιοχή του αλλουβιακού ριπιδίου μέχρι τα χωριά Καλό Χωριό και Πύργος. Έγινε εκτίμηση των επιπτώσεων των περιοχών που θα πληγούν από την πιθανή άνοδο της θαλάσσιας στάθμης σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2100. Πραγματοποιήθηκε λεπτομερής γεωμορφολογική χαρτογράφηση καθώς και διάνοιξη ορυγμάτων προκειμένου να μελετηθεί η στρωματογραφία των υλικών που αποθέτει και απέθετε ο Καλός Ποταμός για την αναπαράσταση του παλαιοπεριβάλλοντος της περιοχής και την αποκόμιση πληροφοριών σχετικά με την περιοχή και την εξέλιξή της. Παρατηρήθηκαν φαινόμενα έντονης διάβρωσης από τις θαλάσσιες διεργασίες σε όλη την έκταση της παράκτιας περιοχής του αλλουβιακού ριπιδίου που προέρχονται από την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης. Τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις από τη στρωματογραφία των τρανσερών και των γεωτρήσεων θα μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα για την εξέλιξη που είχε η περιοχή τα τελευταία χρόνια. Έτσι θα μπορούν να γίνουν τα κατάλληλα βήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής από οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική άποψη. Tέλος από τα παραπάνω προκύπτει εύκολα η σημασία της καταγραφής της γεωμορφολογικής εξέλιξης μιας περιοχής στον άξονα της ανάπτυξης της ίδιας της περιοχής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωλογία - Ελλάδα - Κρήτη - Λασίθι (Νομός) - Καλό Χωριό
Geology - Greece - Crete - Lasithi (Nome) - Kalo Chorio
Geology, Stratigraphic - Crete - Lasithi (Nome) - Kalo Chorio
Γεωλογία, Στρωματογραφική - Κρήτη - Λασίθι (Νομός) - Καλό Χωριό

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-24


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.