Η επίδραση της καφεΐνης και των καφεϊνούχων ροφημάτων σε πρώιμες αγγειακές αλλοιώσεις σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Η επίδραση της καφεΐνης και των καφεϊνούχων ροφημάτων σε πρώιμες αγγειακές αλλοιώσεις σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά

Χαιριστανίδου, Χριστίνα Θ.

Η κατανάλωση της καφεΐνης και των καφεϊνούχων ροφημάτων δεν φαίνεται να επιδρά επιβαρυντικά στην καρδιαγγειακή υγεία μακροπρόθεσμα, αφού, η αρνητική τους επίδραση έως σήμερα έχει κυρίως συσχετιστεί με βραχυπρόθεσμες αλλαγές στην καρδιαγγειακή λειτουργία. Σκοπός της παρούσας συγχρονικής μελέτης, είναι η διερεύνηση της πιθανής σχέσης της προσλαμβανόμενης καφεΐνης και των καφεϊνούχων ροφημάτων με δείκτες πρώιμων αγγειακών αλλοιώσεων στη μακροκυκλοφορία σε ενήλικα άτομα με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά. Στους δείγμα, το οποίο αποτελείται από 725 άτομα, πραγματοποιήθηκαν ανθρωπομετρικές μετρήσεις, πλήρης αγγειακός έλεγχος, διατροφική αξιολόγηση. Επιπλέον, έγινε ανάλυση σε μακρο- και μικρο- θρεπτικά συστατικά και σε επίπεδο ομάδων τροφίμων. Για τον έλεγχο πιθανών συσχετίσεων ανάμεσα στην κατανάλωση καφεΐνης, καφεϊνούχων ροφημάτων και των πρώιμων δεικτών αθηρωμάτωσης, εφαρμόστηκε πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με το στατιστικό λογισμικό SPSS version 21.0, με επίπεδο σημαντικότητας p<0,05. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας η κατανάλωση καφεΐνης συσχετίζεται θετικά με την περιφερική διαστολική αρτηριακή πίεση στο συνολικό δείγμα και στους άντρες (b=0,09 p=0,032 και b=0,18 p=0,006 αντίστοιχα). Επιπλέον, η κατανάλωση τσαγιού συσχετίστηκε θετικά με το δείκτη PWV στους άνδρες (b=0,13 και p=0,046). Για την παραπάνω συσχέτιση πραγματοποιήθηκε επιπλέον διόρθωση για τη συνολική προσλαμβανόμενη καφεΐνη χωρίς όμως να αλλάξουν οι συσχετίσεις. Τα ευρήματα για τους υπόλοιπους δείκτες δεν ήταν στατιστικά σημαντικά. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν περισσότερες μελέτες σε πιο ομοιογενές δείγμα, ώστε να απορριφθούν ή να επιβεβαιωθούν τα παραπάνω ευρήματα, και κυρίως να διαλευκανθεί εάν η καθημερινή κατανάλωση καφεΐνης συμβάλλει στην εμφάνιση πρώιμων αγγειακών αλλοιώσεων και εάν αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καφές - Διαιτολογικές απόψεις
καφεΐνη
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
τσάι
Καφές - Υγιειονολογικές απόψεις
Καφεΐνη - φυσιολογικές επιδράσεις
καφές
καρδιαγγειακά
πρώιμοι δείκτες αθηρωμάτωσης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)