Μορφές αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Λάρισας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Μορφές αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Λάρισας

Ζιώγα, Βάια Χ.

Στα πλαίσια αυτής της μελέτης γίνεται αναφορά στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή, τις μορφές και τα είδη της. Συγκεκριμένα το πρώτο μέρος της εργασίας αποτελεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση με ξενόγλωσση και ελληνική βιβλιογραφία πάνω σε θέματα αξιολόγησης στην εκπαίδευσης γενικά αλλά και πιο συγκεκριμένα στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή που είναι και το θέμα της εργασίας. Γίνεται μια αναφορά στους όρους που καθορίζουν την αξιολόγηση και αναλύονται οι μορφές της, ο σκοπός της, τα χαρακτηριστικά, τα κριτήρια αξιολόγησης τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της.Στη συνέχεια αναλύονται τα είδη της αξιολόγησης, η αρχική, η ενδιάμεση και η τελική αξιολόγηση καθώς και οι διάφοροι μέθοδοι αξιολόγησης. Η προφορική και η γραπτή αξιολόγηση είναι τα δύο γενικότερα είδη της αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται από τους καθηγητές στα σχολεία για την αξιολόγηση των μαθητών.Η επόμενη ενότητα αφορά τους τύπους ερωτήσεων οι οποίοι υπάρχουν για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών και συνήθως χρησιμοποιούνται για την γραπτή αξιολόγηση. Οι ερωτήσεις κατηγοριοποιούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου και τις ερωτήσεις κλειστού τύπου. Μετά την βιβλιογραφική ανασκόπηση ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εργασίας, η στατιστική ανάλυση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αξιολόγηση και βαθμολογία (Εκπαίδευση)
Αξιολόγηση
βαθμολογία
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
μαθητής
επίδοση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-07-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)