Η επίδραση της παρατεταμένης άσκησης στην απόπτωση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Η επίδραση της παρατεταμένης άσκησης στην απόπτωση

Γαβριέλη, Άννα

Η απόπτωση είναι ο προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος και αποτελεί μία φυσιολογική λειτουργία που ελέγχεται γενετικά. Ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την απόπτωση είναι η άσκηση.Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης της παρατεταμένης άσκησης, στα πλαίσια του υπερμαραθώνιου αγώνα Σπάρταθλον, στην απόπτωση των κυττάρων υγιών αθλητών πριν, αμέσως μετά και 48 ώρες μετά το τέλος του αγώνα.Μελετήθηκαν 20 δρομείς που τερμάτισαν στον υπερμαραθώνιο αγώνα συνεχούς προσπάθειας. Οι δείκτες που προσδιορίστηκαν είναι η ιντερλευκίνη 6 (IL-6), η C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CPR), το αμυλοειδές Α του ορού (SAA), το ελεύθερο στο πλάσμα DNA (Free plasma DNA), το sFas και sFas ligand. Οι μετρήσεις έγιναν πριν τον αγώνα (φάση 1), αμέσως μετά τον τερματισμό (φάση 2) και 48 ώρες μετά το τέλος του αγώνα (φάση 3). Σε όλους τους αθλητές τα επίπεδα των δεικτών φλεγμονής και του ελευθέρου στο πλάσμα DNA αυξήθηκαν σημαντικά, εκτός από τα sFas και sFas ligand που παρέμειναν αμετάβλητα, στη φάση 2. Στη φάση 3 κάποιοι από αυτούς τους δείκτες παρέμειναν αυξημένοι (SAA, CPR και free plasma DNA), κάποιοι έπεσαν στα αρχικά επίπεδα (IL-6) ενώ τα sFas και sFas ligand παρέμειναν σταθερά και στη φάση 3. Η παρατεταμένη άσκηση επάγει σοβαρή φλεγμονή, ωστόσο στους καλά προπονημένους αθλητές η απόπτωση των κυττάρων δεν φαίνεται να επηρεάζεται, πιθανώς λόγω αντιρροπιστικών μηχανισμών που έχουν αναπτύξει, όπως για παράδειγμα αυξημένη αντιοξειδωτική ικανότητα, αυξημένη βασική απόπτωση, μικρότερη γενομική αστάθεια, εκτενέστεροι εκκαθαριστικοί μηχανισμοί. Για τη διεξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων καλό θα ήταν το θέμα αυτό να ξαναμελετηθεί και στο μέλλον.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ασκησιογενή Μυϊκή Βλάβη
Φυσική αγωγή
Άσκηση - Υγιειονολογικές απόψεις
Άσκηση - Φυσιολογικές απόψεις
Παρατεταμένη άσκηση
Φλεγμονή
sFas/ sFas ligand
Άσκηση
Αθλητισμός - Φυσιολογία
Απόπτωση
Σπάρταθλον

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-07-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)