Αξιολόγηση προγράμματος διατροφικής παρέμβασης σε παχύσαρκα παιδιά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Αξιολόγηση προγράμματος διατροφικής παρέμβασης σε παχύσαρκα παιδιά

Τόκου, Ιωάννα Ν.

Η παχυσαρκία στο παιδικό πληθυσμό έχει λάβει επιδημικές διαστάσεις παγκοσμίως και είναι ένα σοβαρό δημόσιο προβλήματα με μεγάλες επιπτώσεις στην υγεία και στην οικονομία.Τα συμβατικά πρωτόκολλα διαχείρισης βάρους σε παιδιά και εφήβους συνήθως περιέχουν ένα ή και περισσότερα από τα τρία αυτά στοιχεία: διαιτητικός περιορισμός και τροποποίηση, αύξηση φυσικής δραστηριότητας ή/ και μείωση καθιστικών δραστηριοτήτων και τροποποίηση συμπεριφοράς. Αν και έχει πλέον εδραιωθεί βιβλιογραφικά ότι για την επιτυχή έκβαση θα πρέπει να εμπλακεί όλη η οικογένεια και δε οι γονείς, το ποιος είναι όμως ο καλύτερος τρόπος μένει ακόμα να απαντηθεί.Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η υπεροχή ενός προγράμματος παρέμβασης για διαχείριση βάρους σε υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά ηλικίας 7-11 χρονών, που βασίζεται σε αρχές συμπεριφορικής θεραπείας σε σχέση με την συνήθη πρακτική που εφαρμόζεται στο δημόσιο νοσοκομείο παίδων «Η Αγία Σοφία» και παράλληλα να εκτιμηθεί κατά πόσο δρα επικουρικά η παρουσία του γονέα σ’ ένα πρόγραμμα όπου το παιδί φέρει αυξημένη υπευθυνότητα. To δεύτερο αποτελεί την πρωτοτυπία της μελέτης και το κενό που έρχεται να συμπληρώσει στην έως τώρα βιβλιογραφία.Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν δύο πειραματικές ομάδες όπου στην πρώτη ο γονέας έχει ρόλο συμβατικό και στην δεύτερη βοηθητικό και συγκρίθηκαν σε σχέση με ομάδα ελέγχου όπου ο ρόλος του γονέα είναι μη-καθορισμένος. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έγινε με βάση την αλλαγή στο ποσοστό του υπέρβαρου, τις αλλαγές στη σύνθεση σώματος, στις διατροφικές συνήθειες, στη φυσική δραστηριότητα, τις καθιστικές δραστηριότητες και την διατροφική συμπεριφορά. Τα παιδιά αξιολογήθηκαν στους 3 και 6 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφή
Παχυσαρκία
συμπεριφορικό
Παχυσαρκία στα παιδιά
υπέρβαρο
διατροφή
Δίαιτα
παχυσαρκία
παιδιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-06-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.