Η μελέτη για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Δήμου Πύργου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Η μελέτη για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Δήμου Πύργου

Νταρζάνου, Αθανασία

Η διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα πιο πολυδαίδαλα και εκτενή προβλήματα στις σύγχρονες κοινωνίες. Πιο αναλυτικά, η έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνει τα στάδια της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των αποβλήτων. Επίσης, στην διαχείριση συμπερι¬λαμβάνεται και η εποπτεία των εργασιών που λαμβάνουν χώρα σε κάθε στάδιο αυτής καθώς και η μετέπειτα φροντίδα των χώρων διάθεσης, που γίνεται χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και χωρίς να χρησιμο¬ποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον. Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην παρουσίαση της υφιστάμενης κατά¬στα¬σης στην Ελλάδα, αναφορικά με την διαχείριση των απορριμμάτων. Γίνεται αναλυτική παρου¬σίαση των σταδίων διαχείρισης καθώς και των εναλλακτικών μεθόδων διαχεί¬ρισης των αστικών στερεών απορριμμάτων και των επιπτώσεων τους -θετικών και αρνη¬τικών- στο περιβάλλον και την δημόσια υγεία. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι περι¬βαλ¬λοντικές επιπτώσεις από την διαχείριση καθώς και η συμβολή της αειφόρου ανά¬πτυ¬ξης στην αντιμετώπιση τους. Στην συνέχεια της εργασίας γίνεται σύγκριση της υφιστάμενης κατάστασης και του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα με την αντίστοιχη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, παραθέτονται εν συντομία οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από το σύνολο της μελέτης και παρουσιάζονται ορισμένες προτάσεις που θα συνέβαλλαν μελλοντικά στην επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πύργος
Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
στερεά απόβλητα
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση
Διαχείριση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)