Η επίδραση της άσκησης κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης σε μεταβολικούς παράγοντες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η επίδραση της άσκησης κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης σε μεταβολικούς παράγοντες

Καλογεράκου, Θεοδώρα Γ.

Οι διαταραχές στο επίπεδο της θρέψης των αιμοκαθαρόμενων ασθενών συνδέονται με μειωμένη λειτουργική ικανότητα, αυξημένη θνησιμότητα και μείωση της ποιότητας ζωής τους. Η εργασία αυτή σχεδιάστηκε για να διαπιστωθεί η αξία της συστηματικής άσκησης κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης στην βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας και κυρίως, στην βελτίωση μεταβολικών παραγόντων που σχετίζονται με την θρέψη των ασθενών. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι η συστηματική άσκηση σε αιμοκαθαρόμενους ασθενείς προσφέρει τα εξής θετικά αποτελέσματα:1. Αυξάνει τη φυσική επάρκεια, όπως αυτή υπολογίζεται κυρίως από τη μέτρηση της αεροβικής ικανότητας, που είναι ιδιαίτερα χαμηλή στους ασθενείς αυτούς.2. Αυξάνει την ικανότητα παραγωγής έργου3. Βελτιώνει ορισμένους βιοχημικούς και ανθρωπομετρικούς δείκτες θρέψης 4. Βελτιώνει την απόδοση της αριστερής κοιλίας τόσο σε ηρεμία, όσο και κατά την εκτέλεση έργου5. Αυξάνει τη δράση του τόνου του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος στην ηρεμία, αποκαθιστώντας έτσι σε ικανό βαθμό τη δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος6. Βελτιώνει την αναπνευστική λειτουργία7. Αποκαθιστά σε σημαντικό βαθμό την ατροφία των σκελετικών μυών των ασθενών8. Βελτιώνει τη μυϊκή δύναμη και αντοχήΣυμπεραίνεται, ότι η άσκηση στην διάρκεια της αιμοκάθαρσης αποτελεί μια εναλλακτική, πολύ αποτελεσματική, προσιτή και ασφαλή θεραπευτική μέθοδο αποκατάστασης ποικίλων προβλημάτων που εμφανίζουν οι χρόνιοι ουραιμικοί ασθενείς. Μεγαλύτερη έρευνα απαιτείται για το αν κάποιες από τις βελτιώσεις των μεταβολικών παραγόντων που σχετίζονται με την κατάσταση θρέψης των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) οφείλονται στη μεγαλύτερη συμμόρφωση των ασθενών που ακολουθούν συστηματικό πρόγραμμα γύμνασης, στις ιατρικές οδηγίες και στους διαιτητικούς περιορισμούς ή μόνο στην άσκηση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Νεφρά - Ασθένειες
Χρόνια
αιμοκάθαρση
Άσκηση - Φυσιολογικές απόψεις
φυσική αποκατάσταση
Αιμοκάθαρση
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Άσκηση
Νεφρική ανεπάρκεια
κακή θρέψη
φυσική επάρκεια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-06-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.