Σύγκριση μεθόδων εκτίμησης ολικού σωματικού λίπους σε παιδιά και εφήβους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Σύγκριση μεθόδων εκτίμησης ολικού σωματικού λίπους σε παιδιά και εφήβους

Μεσσήνη, Αναστασία Γ.

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις μεθόδους υπολογισμού της σύστασης του σώματος και κατ’ επέκταση του υπολογισμού του σωματικού λίπους στους ανθρώπους. Εστιάζει δε στην ομάδα του πληθυσμού που αποτελείται από τα βρέφη έως και τους έφηβους. Εξετάζει τα πρωτόκολλα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα, την ακρίβεια των αποτελεσμάτων τους, την αξιοπιστία τους, και προσπαθεί να καταλήξει στην πιο κατάλληλη μέθοδο για χρήση στην πληθυσμιακή ομάδα που ενδιαφέρει. Οι μέθοδοι που εξετάζονται σε βάθος είναι α) οι ανθρωπομετρικές που συμπεριλαμβάνουν τις μετρήσεις του ύψους , του βάρους, των περιφερειών διαφόρων τμημάτων του σώματος, του δείκτη μάζας σώματος, και των δερματοπτυχών. β) οι μέθοδοι μέτρησης του σωματικού νερού και της βιοηλεκτρικής εμπέδησης και περιλαμβάνουν την ανάλυση της βιοηλεκτρικής εμπέδησης (ΒΙΑ), την μέτρηση του ολικού σωματικού νερού με τη χρήση ραδιενεργών ισοτόπων, την μέθοδο της μέτρησης του ολικού σωματικού Καλίου, και τη μέθοδο της ενεργοποίησης των νετρονίων.γ) οι μέθοδοι μέτρησης όγκου σώματος που περιλαμβάνουν την υποβρύχια μέτρηση βάρους, και την πληθυσμογραφία μετατόπισης αέρα.και τέλοςδ) οι μέθοδοι απεικόνισης που αναλύουν την DEXA, την μαγνητική και την αξονική τομογραφία. Γίνεται αναφορά και σε κάποιες καινούργιες μεθόδους που ακόμη βρίσκονται είτε στο στάδιο της ανάπτυξης ή στο στάδιο της συλλογής αποτελεσμάτων και για τις οποίες δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση και βιβλιογραφία. Συμπεριληφθήκαν όμως μιας και είναι ενδεικτικές της προόδου που γίνεται στον τομέα του καθορισμού της σύστασης του σώματος. Η εργασία περιέχει και ένα παράρτημα στο οποίο επεξηγούνται τα μοντέλα χωρισμού του σώματος σε διαμερίσματα υπολογίσιμων στοιχείων και τα οποία αποτελούν τη θεωρητική βάση για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Παχυσαρκία
Λίπος - Φυσιολογικές απόψεις
υπολογισμός σύστασης σώματος
παιδιά και έφηβοι
Λιπώδης ιστός
Ολικό σωματικό λίπος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-02-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.