Διαχρονική μετατόπιση της ακτογραμμής της παράκτιας πεδιάδας του Μαραθώνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διαχρονική μετατόπιση της ακτογραμμής της παράκτιας πεδιάδας του Μαραθώνα

Λεβέντης, Σωτήρης Ν.

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας μελετήθηκε η διαχρονική μετατόπιση της ακτογραμμής της παράκτιας πεδιάδας του Μαραθώνα, που βρίσκεται στο βόρειο άκρο της ανατολικής Αττικής. Για τους σκοπούς της εργασίας δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών που προήλθαν από τη συλλογή, επεξεργασία και την ανάλυση πινάκων και χαρτών. Η δημιουργία των χαρτών επετεύχθη με τη χρήση του λογισμικού ArcGIS 10.2.1.Επίσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη περιοχή μελέτης, όπου με τη βοήθεια του GPS αποτυπώθηκε η σημερινή ακτογραμμή, εντοπίστηκαν περιοχές όπου η ακτογραμμή υποχωρεί και έγιναν οι σχετικές παρατηρήσεις και επισημάνσεις. Από τα δεδομένα, τις μετρήσεις και την επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε η μετατόπιση της ακτογραμμής στην περιοχή μελέτης σε μερικά σημεία για τη χρονική περίοδο 1996 έως 2014. Τμήματα της ακτογραμμής της παράκτιας πεδιάδας του Μαραθώνα από το 1996 έως το 2014 παρουσίασαν υποχώρηση που κυμαίνεται περίπου στα 4 m, δηλαδή 0.2 m/έτος.Η υποχώρηση αυτή οφείλεται κυρίως στην παρέμβαση του ανθρώπου, όπου με την ανέγερση του φράγματος του Μαραθώνα μειώθηκε η στερεοπαροχή και κατά συνέπεια οι φερτές ύλες που τροφοδοτούσαν με ίζημα την ακτογραμμή. Οι παράκτιες διεργασίες παίζουν και αυτές σημαντικό ρόλο καθώς η παράκτια διάβρωση αλλάζει σημαντικά το προφίλ του αιγιαλού.Οι παράκτιες περιοχές της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα της περιοχής μελέτης με χαμηλό υψόμετρο περίπου μικρότερο από 1m ίσως αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από μία ενδεχόμενη μελλοντική άνοδο της θαλάσσιας στάθμης. Σύμφωνα με τον κανόνα του Bruun, μια πιθανή μελλοντική άνοδος της θαλάσσιας στάθμης κατά 50 cm θα προκαλέσει την υποχώρηση της ξηράς κατά 25 έως 50 m. Αυτό θα προκαλούσε ανεπιθύμητες συνέπειες στους παράκτιους χώρους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Ακτές - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Μαραθώνας
Μαραθώνας
ακτές

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.