Μετακίνηση στην πόλη για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και η σημασία της ένταξης του ποδηλάτου στο σύστημα μετακινήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Μετακίνηση στην πόλη για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και η σημασία της ένταξης του ποδηλάτου στο σύστημα μετακινήσεων

Σκανδάλης, Κωνσταντίνος Β.

Η βιώσιμη κινητικότητα σαν παράμετρος της βιωσιμότητας , επιδιώκει τα συστήματα μεταφορών να είναι βιώσιμα και λειτουργικά και για τις επόμενες γενιές. Είναι αναγκαία η οργάνωση των μέσων μεταφοράς βάσει πιο οικολογικών και ορθολογικών προτύπων, τόσο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος , όσο και για την ανάπτυξη των αστικών περιοχών . Η βιωσιμότητα των συστημάτων αστικών μεταφορών συνιστά οι πόλεις να υιοθετήσουν πολιτικές πιο «φιλικές» προς τα μέσα μαζικών μεταφορών, να απεξαρτητοποιηθούν από την κυριαρχία των Ι.Χ. και να προωθήσουν το ποδήλατο και το περπάτημα ως εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς, τα οποία ενισχύουν την βιωσιμότητα της πόλης, την οικονομία και τον υγειονότερο τρόπο ζωής. Η πολιτική ένταξης του ποδηλάτου σε ευρωπαϊκές πόλεις έχει γίνει με μεγάλη επιτυχία σε χώρες όπως η Δανία και η Μεγάλη Βρετανία. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει με τις σχετικές οδηγίες της να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Αργά αλλά σταθερά βήματα καταβάλλουν και κάποιες ελληνικές πόλεις όπως η Καρδίτσα και το Χαλάνδρι, όπου το ποδήλατο στην μεν πρώτη προβάλλει ως ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, ενώ στη δεύτερη η προσπάθεια των δημοτικών αρχών και πολιτών συγκρούεται με την νοοτροπία επικράτησης του Ι.Χ. Από τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στις δυο πόλεις προκύπτει πως οι στάσεις των πολιτών σχετίζονται με την προηγούμενη εμπειρία τους, αλλά και τις υποδομές ποδηλάτου στην πόλη. Συμπερασματικά, είναι απαραίτητη η αλλαγή νοοτροπιών και η ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω της ενημέρωσης τους από τον τύπο, της παρότρυνσης εξοικείωσης τους με το ποδήλατο , της υπόδειξης τρόπων χρήσης του , ξεκινώντας βέβαια κυρίως από τα σχολεία που αποτελούν τα φυτώρια ανάπτυξης νέων ιδεών και στάσεων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αστικές μεταφορές - Ελλάδα
Μεταφορές
Ποδήλατο και ποδηλασία
ένταξη
βιώσιμη κινητικότητα
ποδήλατο
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα
πόλη
Αστικές μεταφορές - Περιβαλλοντικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-03-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.