Τοπική ιστορία και πολιτισμός, η περίπτωση της Λάρισας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Τοπική ιστορία και πολιτισμός, η περίπτωση της Λάρισας

Γκουλιάκου, Ελένη Ν.

Ο Νομός Λάρισας δημιουργήθηκε το 1882. Στη Παλαιολιθική Εποχή κάνει την πρώτη εμφάνιση η ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή. Στη Μέση Παλαιολιθική Εποχή έγινε διακριτή δραστηριότητα με την αποκάλυψη εργαλείων και απολιθωμένων οστών ζώων και εντοπίστηκαν οικισμοί της Νεολιθικής Εποχής και της εποχής του Χαλκού. Στους ιστορικούς χρόνους οι Θεσσαλοί κατεβαίνουν από την Ήπειρο και εγκαθίστανται στην πεδιάδα της Λάρισας. Στους αρχαϊκούς χρόνους, η πεδινή Θεσσαλία διαιρείται σε τέσσερα διαμερίσματα. Τον 6ο και τον 5ο αι. π.Χ γίνεται νομισματική και πολιτική ένωση των τεσσάρων φυλετικών κρατών της Θεσσαλίας και η Λάρισα γίνεται έδρα. Το 364 π.Χ συγκροτείται ομόσπονδο κράτος από τις θεσσαλικές πόλεις, το λεγόμενο <>. Το 357π.Χ στη Θεσσαλία εισβάλλει ο Φίλιππος ο Β΄ και αρχίζει η μακεδονική κυριαρχία μέχρι το 197 π.Χ, οπότε την αντικαθιστά η ρωμαϊκή, μετά την ήττα του Φιλίππου του Ε΄ από τον Τίτο Φλαμίνο. Ακολουθούν οι Βυζαντινοί και οι Τούρκοι που το 1424 κυριαρχούν σε όλη τη Θεσσαλία. Το 1881 το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας ενσωματώνεται στο Ελληνικό κράτος. Ακολουθεί ο Μακεδονικός Αγώνας και η περίοδος του Μεσοπολέμου. Στο Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο η Λάρισα αποτελεί κέντρο των στρατιωτικών δυνάμεων και συγκοινωνιακό κόμβο. Η απελευθέρωση της έγινε το 1944. Και από τότε ο πληθυσμός της πόλης αυξάνεται συνεχώς και η ανάπτυξη της είναι ταχύτατη. Έτσι διαμορφώνεται η Λάρισα με την σημερινή της μορφή.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

πολιτισμός
Θεσσαλία
Λάρισα (Νομός) - Ιστορία
μνημεία
Πολιτιστική ανάπτυξη - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
Λάρισα
ιστορία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-10-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.