Απασχόληση και ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Δυστίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Απασχόληση και ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Δυστίων

Γκούμα, Παναγιώτα Α.

Η μετανάστευση ως φαινόμενο παρουσιάζεται όλο και εντονότερα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Γι’ αυτό και αποτελεί συχνά αντικείμενο μελέτης και στατιστικής επεξεργασίας. Μέσα από μια θεωρητική προσέγγιση του όρου «μετανάστευση» σε συνδυασμό με την επεξεργασία ερωτηματολογίων συμπληρωμένων από τον αλλοδαπό και από τον γηγενή πληθυσμό, η παρούσα εργασία θα αναλύσει θέματα που αφορούν γενικότερα στην Ελλάδα ως χώρα υποδοχής, θα αναφερθεί στην Εύβοια και θα εστιάσει στο δήμο Δυστίων. Εκεί θα επιχειρήσει όχι μόνο να παραθέσει τις αιτίες της μετανάστευσης που οδήγησαν στο δήμο αυτό αλλά και να εμβαθύνει στις επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που έχει η ανομοιογένεια του πληθυσμού σε κοινωνικό, οικονομικό, εργασιακό και πολιτιστικό επίπεδο. Στα συμπεράσματα αυτής της πτυχιακής θα αναφερθεί το «αν» και το «κατά πόσο» τελικά εντάσσονται και απασχολούνται οι αλλοδαποί στο δήμο Δυστίων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

μετανάστευση
μετανάστες
απασχόληση
ένταξη
δήμος Δυστίων
Πρόσφυγες - Επαγγελματική απασχόληση
Μετανάστες - Ελλάδα
Εργασία και εργαζόμενοι - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-03-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.