Το τραπεζικό σύστημα – τρόποι προσέγγισης του καταναλωτή: η περίπτωση της Κύπρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Το τραπεζικό σύστημα – τρόποι προσέγγισης του καταναλωτή: η περίπτωση της Κύπρου

Χριστοδούλου, Μαρία

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η προέλευση του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου και ειδικότερα να ελεγχθεί η μορφή του κατά τη πορεία του χρόνου καθώς επίσης και ποιες τράπεζες το αποτελούν (εγχώριες και ξένες). Επιδιώκει επίσης να παρουσιάσει τους τρόπους προσέγγισης του καταναλωτή με εξαίρεση τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή το δίκτυο καταστημάτων των τραπεζών. Ακόμη, βασικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς των Κυπρίων καταναλωτών απέναντι σε αυτούς τους νέους τρόπους προσέγγισης τους από τις τράπεζες και η σκιαγράφηση των καταναλωτικών τους προφίλ απέναντι στην κάθε μία υπηρεσία.Προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας, πραγματοποιήθηκε η απαραίτητη έρευνα με τη βοήθεια ερωτηματολογίου. Η συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 23/12/2004 έως 28/02/2005, και το ερωτηματολόγιο της έρευνας δόθηκε σε τυχαίο δείγμα 350 ατόμων ηλικίας άνω των 18 ετών, κατοίκων διαφόρων περιοχών της πόλης της Λεμεσού.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, το προφίλ των ατόμων που χρησιμοποιούν τις Μηχανές Αυτόματης Εξυπηρέτησης (ΑΤΜ) για την πραγματοποίηση των τραπεζικών τους συναλλαγών, περιλαμβάνει άτομα νεαρής ηλικίας, μορφωμένα και με υψηλό εισόδημα. Σχετικά με το προφίλ των ατόμων που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τραπεζική (internet banking), αυτό περιλαμβάνει κυρίως άνδρες με υψηλό εισόδημα που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα και που έχουν μεγάλες γνώσεις – εμπειρία χειρισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τέλος, όσον αφορά τον τρίτο τρόπο προσέγγισης των καταναλωτών, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι το προφίλ των ατόμων που χρησιμοποιούν την τραπεζική υπηρεσία μέσω τηλεφώνου μοιάζει με αυτό των ατόμων που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τραπεζική (internet banking), και συγκεκριμένα περιλαμβάνει κυρίως νέους άνδρες με υψηλό εισόδημα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Δημόσιες σχέσεις
Κύπρος
προσέγγιση
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Κύπρος
πελάτες
Τραπεζικό σύστημα
τράπεζες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.