Κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της μονογονεϊκής οικογένειας στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της μονογονεϊκής οικογένειας στην Ελλάδα

Ρίζου, Χριστίνα

Βασικός σκοπός της μελέτης αυτής είναι η παρουσίαση της θέσης της μονογονεϊκής οικογένειας στην κοινωνία, καθώς επίσης και ο ρόλος της, η σημασία της και η λειτουργία της. Επίσης αναλύονται οι διάφορες μορφές της μονογονεϊκής οικογένειας, ο ρόλος της μόνης-μητέρας και του μόνου-πατέρα, η επίδραση του νέου οικογενειακού σχήματος στην προσωπικότητα του παιδιού, οι πολιτικές που εφαρμόζονται από την Πολιτεία και πως σχετίζεται η φτώχεια με τη μονογονεϊκότητα. Για το σκοπό αυτό κρίθηκε απαραίτητη η χρήση βιβλιογραφικών πηγών. Ακόμη, επιμέρους στόχος της εργασίας είναι να επικεντρωθεί στο καινούργιο αυτό φαινόμενο της μονογονεϊκότητας που γίνεται ολοένα και πιο ορατό. Ειδικότερα, στόχος είναι η διερεύνηση του θέματος της σχέσης των μόνων-γονέων με τα παιδιά τους, το πώς τα βγάζουν πέρα οικονομικά έχοντας ένα μισθό, αν έχουν τα παιδιά εξωσχολικές δραστηριότητες, πως αντιμετωπίζεται η οικογενειακή τους κατάσταση από το κοινωνικό περιβάλλον. Επιπροσθέτως, να εξετασθεί το θέμα της επικοινωνίας των μόνων-γονέων με τους πρώην συντρόφους (όταν υπάρχουν), των «απόντων» γονέων με τα παιδία τους και η οικονομική ή άλλου είδους βοήθεια που παρέχουν οι πρώην σε αυτά. Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα μεσω ερωτηματολογίων που δόθηκαν σε 137 μόνο-γονείς από όλη την Ελλάδα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Οικογένεια - Ελλάδα
Μονογονεϊκή οικογένεια
οικονομικά χαρακτηριστικά
Οικογένεια - Κοινωνικές απόψεις - Ελλάδα
Μονογονεϊκή οικογένεια - Ελλάδα
κοινωνικά χαρακτηριστικά
οικογένεια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006-09-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.