Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας στα Κοινωνικά Δίκτυα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Μπερτσιμά, Μαρία

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση μιας σφαιρικής προσέγγισης στο πρόβλημα της προστασίας της ιδιωτικότητας στο περιβάλλον των κοινωνικών δικτύων, καθώς και η ανάδειξη τεχνολογικών λύσεων για την προστασία των χρηστών. Για το σκοπό αυτό θα ξεκινήσουμε από τη μελέτη του όρου «ιδιωτικότητα». Αφού παρακολουθήσουμε την ιστορική εξέλιξη του όρου, θα δούμε τη σημασία που λαμβάνει στην σημερινή εποχή, ενώ θα αποτυπώσουμε και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν προκειμένου να μετατραπεί η ιδιωτικότητα από μια γενική έννοια σε τεχνική απαίτηση.Στη συνέχεια, σε μια προσπάθεια σκιαγράφησης του προβλήματος, θα εστιάσουμε στα ζητήματα ιδιωτικότητας που ανακύπτουν διαρκώς στα κοινωνικά δίκτυα και που οφείλονται σε παράγοντες όπως είναι η ίδια τη φύση των συγκεκριμένων δικτύων, η διάθεση «αυτο-αποκάλυψης» από την πλευρά των χρηστών, αλλά και η εμπορευματοποίηση των προσωπικών δεδομένων από την πλευρά των παρόχων. Προκειμένου να γίνει κατανοητό στον αναγνώστη αυτό που νοείται ως ιδιωτικότητα στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης θα γίνει ακολούθως μια προσπάθεια αποτύπωσης των απαιτήσεων ιδιωτικότητας για τα κοινωνικά δίκτυα, ενώ η περιγραφή του προβλήματος θα ολοκληρωθεί με μια λεπτομερή καταγραφή των απειλών που μπορεί να αντιμετωπίσει ο χρήστης.Στο τελευταίο κομμάτι της εργασίας το βάρος θα δοθεί στις λύσεις που έχουν προταθεί για την προστασία της ιδιωτικότητας τόσο στο διαδίκτυο, όσο και στα κοινωνικά δίκτυα μέσα από την ανασκόπηση των Τεχνολογιών Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας (PETs). Αρχικά θα εστιάσουμε στις τεχνολογικές προτάσεις οι οποίες αφορούν γενικά το διαδίκτυο, ενώ στη συνέχεια θα μικρύνουμε το πεδίο της έρευνας δίνοντας έμφαση στις Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας για τα κοινωνικά δίκτυα. Τέλος, η έρευνα θα ολοκληρωθεί μέσα από μια μελέτη περίπτωσης με αντικείμενο το κοινωνικό δίκτυο Facebook, ενώ θα γίνει επίσης αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κοινωνικά δίκτυα
Ιδιωτικότητα, Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας (PETs), Κοινωνικά Δίκτυα, Facebook

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.