Μοντελοποίηση ασύρματων οπτικών συστημάτων με τη μέθοδο RAY tracing

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μοντελοποίηση ασύρματων οπτικών συστημάτων με τη μέθοδο RAY tracing

Στράτογλου, Βασίλειος

Οι οπτικές ίνες, μια καινούρια τεχνολογία για την εποχή μας, γίνονται ολοένα και αυξανόμενος στόχος επιστημονικών ερευνών με σκοπό την ευρεία χρήση τους. Μελετώνται και σχεδιάζονται μοντέλα με σκοπό την καλύτερη κατανόησή και περιγραφή τους.Η διπλωματική αυτή εργασία ασχολείται με την ασύρματη διάδοση ενός υπέρυθρου σήματος σε έναν εσωτερικό χώρο όπου φτάνουν οπτικές ίνες. Στο πρώτο κομμάτι αυτής της έρευνας θα αναλυθούν τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την χρήση των οπτικών ινών σε εσωτερικό χώρο καθώς και βασικές έννοιες και τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνησή της. Στο δεύτερο κομμάτι θα προταθεί ένα νέο μοντέλο ασύρματης διάδοσης σήματος σε εσωτερικό χώρο και θα περιγραφεί η χρήση του.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

laser
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
οπτικά συστήματα
ray tracing
προσομοίωση
υπέρυθρες
Οπτικοποίηση - Επεξεργασία δεδομένων
μοντελοποίηση
Ασύρματα
κρουστική απόκριση
Lambertian κατανομή
δίοδος LED

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.