Μοντελοποίηση ασύρματων οπτικών συστημάτων με τη μέθοδο RAY tracing

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Μοντελοποίηση ασύρματων οπτικών συστημάτων με τη μέθοδο RAY tracing

Στράτογλου, Βασίλειος

Οι οπτικές ίνες, μια καινούρια τεχνολογία για την εποχή μας, γίνονται ολοένα και αυξανόμενος στόχος επιστημονικών ερευνών με σκοπό την ευρεία χρήση τους. Μελετώνται και σχεδιάζονται μοντέλα με σκοπό την καλύτερη κατανόησή και περιγραφή τους.Η διπλωματική αυτή εργασία ασχολείται με την ασύρματη διάδοση ενός υπέρυθρου σήματος σε έναν εσωτερικό χώρο όπου φτάνουν οπτικές ίνες. Στο πρώτο κομμάτι αυτής της έρευνας θα αναλυθούν τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την χρήση των οπτικών ινών σε εσωτερικό χώρο καθώς και βασικές έννοιες και τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνησή της. Στο δεύτερο κομμάτι θα προταθεί ένα νέο μοντέλο ασύρματης διάδοσης σήματος σε εσωτερικό χώρο και θα περιγραφεί η χρήση του.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

laser
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
οπτικά συστήματα
ray tracing
προσομοίωση
υπέρυθρες
Οπτικοποίηση - Επεξεργασία δεδομένων
μοντελοποίηση
Ασύρματα
κρουστική απόκριση
Lambertian κατανομή
δίοδος LED

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)