Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τη χρήση ΤΠΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τη χρήση ΤΠΕ

Αμπλά, Φωτεινή Ν.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η δυνατότητα διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού μέσω εκπαιδευτικού λογισμικού, μια διδακτική παρέμβαση μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού Kidspiration σε μια σχολική τάξη 8 παιδιών της ΣΤ’ Δημοτικού με βασικό στόχο τη σταδιακή ανάπτυξη εννοιολογικών χαρτών στην αγγλική γλώσσα. Το λογισμικό κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του παρουσιάστηκε σε μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου και αξιολογήθηκε από τους παραπάνω με τη διαδικασία συμπλήρωσης ερωτήσεων ανοιχτού τύπου. Η επιλογή του περιεχομένου και κυρίως η δομή του λογισμικού στηρίχθηκε στο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μαθητές είναι θετικοί σε τέτοιου είδους εφαρμογές κατά τη διδακτική πράξη. Η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού στην τάξη αποτελεί καινοτομία και δημιουργεί ένα νέο διδακτικό μοντέλο, το οποίο κεντρίζει το ενδιαφέρον και ενεργοποιεί την ανταπόκριση και την συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.Οι ΤΠΕ ή Νέες Τεχνολογίες έχουν ως κέντρο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος, σήμερα, είναι εμπλουτισμένος αφενός με δυνατότητες πολυμέσων, που επιτρέπουν την καταγραφή, επεξεργασία και αποθήκευση κειμένου, ήχου, κινούμενης εικόνας και βίντεο (και το μεταξύ τους συνδυασμό) (Κουτσογιάννης,2005).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

αγγλική γλώσσα
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
τεχνολογίες
Εκπαιδευτική τεχνολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.