Ασφάλεια των software defined networking (SDN) και network functions virtualization (NFV) τεχνολογιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Security in software defined networking & network functions virtualization technologies
Ασφάλεια των software defined networking (SDN) και network functions virtualization (NFV) τεχνολογιών

Τσαγδής, Αναστάσιος

Η ραγδαία αύξηση των δεδομένων των χρηστών, των καινοτόμων υπηρεσιών αλλά και η ανάγκη των επιχειρήσεων για συρρίκνωση των λειτουργικών τους δαπανών, έχουν φέρει τους μηχανικούς ανάπτυξης δικτύων μπροστά σε πολύ μεγάλες προκλήσεις. Από την πλευρά του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της μείωσης του κόστους δαπανών παρατέθηκαν δυο προτάσεις το Network Function Virtualization (NFV) και το Software Define Networking (SDN). Το NFV πρότεινε τη χρησιμοποίηση, την εξέλιξη-μετατροπή των υλικών τμημάτων (hardware) και υπηρεσιών (services) από τους παραδοσιακούς servers, τους μεγάλους Data Centers και των ενεργών εξοπλισμών, σε κομμάτια software (επίπεδα προγραμματισμού). Αποσκοπώντας με αυτό τον τρόπο στην απλούστερη διαχείριση και επίβλεψη μεγάλων πολύπλοκων ετερογενών δικτύων. Το SDN από την άλλη πλευρά πρότεινε το διαχωρισμό της πληροφορίας κατά τη διέλευση της από κάποιο ενεργό εξοπλισμό, σε δυο μέρη, στα δεδομένα (ή περιεχόμενο) της πληροφορίας και στο κομμάτι ελέγχου αυτής. Έτσι το κομμάτι δεδομένων το διαχειρίζεται ο ανάλογος σταθμός δρομολόγησης, ενώ το κομμάτι ελέγχου το διαχειρίζεται συγκεντρωτικά, μέσο κατάλληλου προγράμματος, μια άλλη ανεξάρτητη μονάδα (σταθμός) ελέγχου.Παρόλο που οι δυο αυτές προτάσεις αποτέλεσαν, από οικονομικής πλευράς, πολύ σπουδαία εργαλεία στην αρχιτεκτονική σχεδίαση δικτύων, δε δόθηκε και η ανάλογη βαρύτητα, αρχικά τουλάχιστον, και στο κομμάτι των πολιτικών ασφαλείας που θα πρέπει να διασφαλίζονται ώστε να αποφευχθούν τυχόν δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή τους. Η διπλωματική μου εργασία έρχεται ακριβώς να ασχοληθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι μια βιβλιογραφική έρευνα που προσπάθησε να καταγράψει τις προκλήσεις που έχουν προκύψει, σε θέματα ασφάλειας, μέχρι σήμερα, χρησιμοποιώντας τις δυο αυτές τεχνολογίες (SDN και NFV) σε διάφορες τοπολογίες δικτύων, ενσύρματων, ασύρματων, κινητών, οπτικών και ετερογενών και στις λύσεις που εφαρμόστηκαν. Τέλος παρατίθενται και κάποιες προτάσεις προς μελλοντική διερεύνηση, προκλήσεων στο κομμάτι της ασφάλειας, που συνάδουν, λόγω της συνεχόμενης και ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ασφάλεια
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Δίκτυα
δίκτυα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.