Κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης-οι περιπτώσεις του τεχνολογικού πολιτιστικού πάρκου Λαυρίου και της εταιρίας ΑΒΑΞ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης-οι περιπτώσεις του τεχνολογικού πολιτιστικού πάρκου Λαυρίου και της εταιρίας ΑΒΑΞ

Ράπτη, Θωμαή

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα: Κτήρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – Οι περιπτώσεις του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου και της εταιρίας ΑΒΑΞ, πραγματοποιείται για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα για το τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας.Σκοπός της εν λόγω πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη των ενεργειακών μελετών και πως αυτές οι μελέτες μπορούν να εφαρμοσθούν για να κατασκευαστούν ενεργειακά κτίρια μηδενικής κατανάλωσης.Για την επίτευξη του σκοπού της, στην εν λόγω πτυχιακή, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση:Αρχικά, στο 1ο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε για την Ενέργεια, δηλαδή προσδιορίζεται εννοιολογικά η ενέργεια, αναλύονται οι πηγές ενέργειας σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες.Στο 2ο κεφάλαιο παραθέτεται η Νομοθεσία που διέπει τα Ενεργειακά Κτήρια τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα.Στο 3ο κεφάλαιο διερευνάται η Ενέργεια στα Κτήρια. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η κατανάλωση ενέργειας αυτών, η θέρμανση και η ψύξη των κτιρίων σχετικά με την διατήρηση της θερμότητας, την φυσική ή παθητική ψύξη και την σκίαση – ηλιοπροστασία των κτιρίων, ο φυσικός αερισμός και φωτισμός αυτών.Στο 4ο κεφάλαιο μελετάται ο ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας και αναλύεται η διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας και των ηλιακών ακτινοβολιών.Επιπλέον, η παρούσα πτυχιακή, για την ολοκλήρωση του σκοπού της παραθέτει στο 5ο κεφάλαιο την Μελέτη περίπτωσης ενεργειακής κατανάλωσης δύο κτηρίων που υπάρχουν στην Ελλάδα και υιοθετούν τεχνολογίες μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Τα κτήρια αυτά είναι του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.) και της εταιρίας «ΑΒΑΞ».

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ενέργεια - Εξοικονόμηση
ενέργεια
Κτήρια - Εξοικονόμηση ενέργειας
κτήρια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.