Η αξιοποίηση μιας κοινωνικής πλατφόρμας από τις επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η αξιοποίηση μιας κοινωνικής πλατφόρμας από τις επιχειρήσεις

Παπαδολιοπούλου, Βασιλική Α.

Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν εισβάλει στην καθημερινότητα και έχουν αλλάξει τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής. Οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με μία νέα πραγματικότητα, αυτή του ψηφιακού marketing. Είναι άραγε προετοιμασμένες οι εταιρείες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα; Έχουν καταρτίσει την στρατηγική marketing που θα χρειαστεί για να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές της καταναλωτικής συμπεριφοράς; Ή απλώς αρκεί ένα εταιρικό προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα;Θα μελετηθεί πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να οργανώσουν την παρουσία τους στα κοινωνικά δίκτυα, αφού πρώτα αναλυθεί τι οδηγεί ένα χρήστη στο να συνδεθεί με ένα εταιρικό προφίλ. Στην συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση για το ποια είναι τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, θα γίνει αναφορά σε προτεινόμενες στρατηγικές για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και τους σκοπούς marketing που κάθε μία αναζητά να εκπληρώσει.Μετέπειτα, θα παρουσιαστεί ένα νέο είδος κοινωνικών δικτύων, τα location-based social networks, που βασίζονται στην τοποθεσία του χρήστη και γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ πραγματικού και ψηφιακού κόσμου. Θα πραγματοποιηθεί ανάλυση για τη χρήση των παραπάνω κοινωνικών δικτύων από τους χρήστες, αλλά και από τις επιχειρήσεις. Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει για την εξατομικευμένη διαφήμιση, την οποία και υποστηρίζει ένα location-based social network.Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν 6 case studies όσον αφορά το location-based marketing, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η παρουσία των επιχειρήσεων στα location-based social networks και η χρηστικότητα που παρέχουν στις επιχειρήσεις. Επίσης, προτείνεται μία νέα κοινωνική πλατφόρμα, το Daily Route, που βασίζεται στην τοποθεσία του χρήστη, μία επιπλέον πληροφορία που δίνει ο χρήστης και είναι καταλυτική για το marketing που θα ακολουθήσει η επιχείρηση. Τέλος, προτείνεται ένας χρηστικός δεκάλογος για τις επιχειρήσεις που θέλουν να χρησιμοποιήσουν location-based social networks.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

κοινωνικά δίκτυα
Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας
επιχειρήσεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.