Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις από τους τυφώνες Katrina και Haiyan

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις από τους τυφώνες Katrina και Haiyan

Μανωλάκος, Αλέξανδρος

Τα ακραία φυσικά φαινόμενα καθώς και οι συνέπειές τους αποτελούν, τα τελευταίαχρόνια, ένα έντονο πεδίο προβληματισμού της επιστημονικής κοινότητας, λόγω τηςέξαρσής τους αλλά και της φαινομενικής αδυναμίας του ανθρωπίνου πληθυσμούάλλοτε να τα προβλέψει και άλλοτε να τα αντιμετωπίσει. Έτσι, έννοιες όπως ο«κίνδυνος», η «καταστροφή», η «φυσική καταστροφή», η «τρωτότητα» και η«επικινδυνότητα» έχουν αρχίσει να μελετώνται σε βάθος, με πλήθος ερευνών ναπροσπαθεί να βρει τόσο τις μεταξύ τους συσχετίσεις όσο και τους τρόπουςαντιμετώπισής τους. Αυτό είναι και το αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακήςδιπλωματικής εργασίας, η οποία μέσα από την σύγκριση των αιτιών τωνεπιπτώσεων δυο από τους μεγαλύτερους, παγκοσμίως, τυφώνες που είναι οιτυφώνες Katrina και Haiyan, θα προσπαθήσει να καταλήξει στο κατά πόσο τοκοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της κάθε χώρας επηρεάζει την τρωτότητά της, σε μιαπροσπάθεια πρακτικής εφαρμογής όλης της θεωρητικής γνώσης και ανάδειξη νέας.Ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα είναι το ότι ο βαθμός, αυτός, επιρροής είναιιδιαίτερα υψηλός, καθώς οι Φιλιππίνες που χαρακτηρίζονταν από σημαντικότεραποσοστά φτώχιας και μεγαλύτερη κοινωνική ανομοιογένεια σε σχέση με την ΝέαΟρλεάνη, αποδείχθηκαν περισσότερο ευάλωτες στην εκδήλωση εκτεταμένωνκαταστροφών από τυφώνα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Λουιζιάνα
Φιλιππίνες
Φυσικές καταστροφές - Λουιζιάνα - Νέα Ορλεάνη
καταστροφές
Φυσικές καταστροφές
Κατρίνα
Νέα Ορλεάνη
Τυφώνες
Χαϊγιάν

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)