Οι διαφορετικές όψεις των ανθρωπιστικών επεμβάσεων και ο ρόλος των δρώντων στην εξέλιξή τους: η περίπτωση της Σομαλίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οι διαφορετικές όψεις των ανθρωπιστικών επεμβάσεων και ο ρόλος των δρώντων στην εξέλιξή τους: η περίπτωση της Σομαλίας

Αποστόλου, Δημήτριος Α.

Η ανθρωπιστική επέμβαση αποτελεί ένα ιδιαίτερο ζήτημα που άπτεται της κρατικής κυριαρχίας όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από την συνθήκη της Βεστφαλίας. Θέματα όπως η νομιμοποίηση της και η εξουσιοδότηση για την επιβολή της συνεχίζουν να απασχολούν την διεθνή κοινότητα. Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η ομόφωνη υιοθέτηση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κάποιων από τις αρχές της «ευθύνης για προστασία». Σημαντικό ρόλο στην αποδοχή αυτών των αρχών διαδραμάτισε μια σειρά ανθρωπιστικών επεμβάσεων που επιχειρήθηκαν κατά την δεκαετία του 1990. Η επέμβαση στην Σομαλία ήταν η πρώτη προσπάθεια ανθρωπιστικής επέμβασης, η οποία παρά την διευρυμένη συμμετοχή της διεθνούς κοινότητας, έληξε άδοξα μετά από μια σειρά ανθρώπινων απωλειών που υπέστησαν οι δυνάμεις του ΟΗΕ. Στα πλαίσια της εργασίας χρησιμοποιείται το παράδειγμα της Σομαλίας προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος των δρώντων όπως οι διεθνείς οργανισμοί, οι ένοπλες δυνάμεις και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στην εξέλιξη και στην κατάληξη μιας ανθρωπιστικής επέμβασης. Το παράδειγμα της Σομαλίας αποτέλεσε την πιο χαρακτηριστική περίπτωση αποτυχημένης ανθρωπιστικής επέμβασης καθώς μια σειρά σφαλμάτων σε όλα τα επίπεδα δεν επέτρεψε την επιτυχή κατάληξή της.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ανθρωπιστική επέμβαση
Μη κυβερνητικές οργανώσεις - Αναπτυσσόμενες χώρες
Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Μέσα μαζικής επικοινωνίας
Κρατική κυριαρχία
Ένοπλες δυνάμεις
Ανθρωπιστική βοήθεια
Ανθρωπιστική βοήθεια - Σομαλία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.