Προοπτική μελέτη εθελοντών με μη αλκοολική λιπώδη διήθηση ήπατος. Έλεγχος γενετικών και περιβαλλοντικών καθοριστών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Προοπτική μελέτη εθελοντών με μη αλκοολική λιπώδη διήθηση ήπατος. Έλεγχος γενετικών και περιβαλλοντικών καθοριστών

Βέζου, Χαρά Ζ.

Η μη αλκοολική λιπώδης διήθησητου ήπατος (NAFLD) είναι η πλέονδιαδεδομένη μορφή χρόνιαςηπατικής νόσου στον κόσμο και ηανάπτυξή της εμπλέκει τόσογενετικούς όσο και περιβαλλοντικούςπαράγοντες. Σκοπός της παρούσαςερευνητικής εργασίας είναι ηδιερεύνηση των μεταβολών σεδείκτες υγείας εθελοντών με NAFLDκαι η επίδραση των γενετικών καιπεριβαλλοντικών παραγόντων στηνεξέλιξη αυτής. Στην παρούσαπροοπτική μελέτηπραγματοποιήθηκε επανέλεγχος τηςυγείας 117 ατόμων που συμμετείχανστην μελέτη με τίτλο «NAFLD - ΜηΑλκοολική Λιπώδης ΔιήθησηΉπατος» και εκτιμήθηκανδημογραφικά χαρακτηριστικά,ιατρικό ιστορικό, αξιολόγησης τηςφυσικής δραστηριότητας και οιδιατροφικές συνήθειες. Επιπλέονέγιναν ανθρωπομετρικές μετρήσεις,υπερηχογραφικός έλεγχος άνωκοιλίας και αιμοληψία για τηδιενέργεια αιματολογικών καιβιοχημικών αναλύσεων. Από τους117 εθελοντές που συμμετείχαν το36.5% ήταν άντρες με μέσο όροηλικίας 51.8±9.9 έτη και το 63.5%γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας55.1±10.8 έτη. Τα κυριότεραευρήματα είναι ότι η αύξηση τουΔΜΣ κατά 0.96kg/m2 αυξάνει κατά2.61 φορές την πιθανότηταεμφάνισης ηπατικής στεάτωσης(p=0.042) ανεξάρτητα από την ηλικίακαι το φύλο, η αύξηση τηςσυστολικής πίεσης κατά 0.12mmHgαυξάνει κατά 1.13 φορές τηνπιθανότητα εμφάνισης της νόσου(p=0.034), η διάγνωση τουμεταβολικού συνδρόμου αυξάνει τοσχετικό κίνδυνο εμφάνισης τηςνόσου (p=0.028), ο δείκτης HOMA-IRσυνδέεται ανεξάρτητα με τηνπιθανότητα εμφάνισης ηπατικήςστεάτωσης (p=0.003) και η αυξημένηαποκλειστική κατανάλωσηελαιολάδου είναι προστατευτική γιατην εκδήλωση της νόσου (p=0.045).Κατά την έναρξη της μελέτης,ωστόσο, στο υπό διαμόρφωσηδείγμα τα αποτελέσματα πουαποτέλεσαν ανεξάρτητουςπαράγοντες κινδύνου για τη νόσοδιέφεραν, και ήταν η αύξηση τουλόγου περιφέρειας μέσης/ισχύου(p=0.01), η υπέρταση (p=0.017) καιτο να είναι κάποιος φορέας τουπολυμορφισμού rs738409 τουγονιδίου PNPLA3 (p=0.044).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφή
Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος
Γονίδια
Μεταβολισμός - Διαταραχές
Ήπαρ - Ασθένειες
Μη αλκοολική Λιπώδης Νόσος του Ήπατος
Προοπτική Μελέτη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.