Διερεύνηση ασκησιογενών αποκρίσεων μετά από προπόνηση με αντιστάσεις σε υγιείς εθελοντές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διερεύνηση ασκησιογενών αποκρίσεων μετά από προπόνηση με αντιστάσεις σε υγιείς εθελοντές

Αλιφέρη, Ευθαλία Α.

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός της απόκρισης της προλακτίνης (PRL) σε νέους, υγιείς και εξοικειωμένους στις ασκήσεις με αντιστάσεις άνδρες, μετά από προπόνηση ασκήσεων με αντιστάσεις στους εκτείνοντες μυς των κάτω άκρων, με μέγιστη ταχύτητα κίνησης κατά την εκτέλεση της σύγκεντρης συστολής. Εννέα υγιείς και σωματικά δραστήριοι άνδρες, υποβλήθηκαν σε ένα πρωτόκολλο ασκήσεων με αντιστάσεις. Συγκεκριμένα, όλοι οι δοκιμαζόμενοι εκτέλεσαν 4 σετ καθίσματα και 4 σετ πιέσεις πρέσας, με φορτίο αυτό των 10 μέγιστων επαναλήψεων το κάθε σετ και 3’ διάλειμμα μεταξύ των σετ. Το πρωτόκολλο περιελάμβανε την εκτέλεση 8 επαναλήψεων ανά σετ, με μέγιστη ταχύτητα κίνησης κατά την σύγκεντρη συστολή. Για την μέτρηση των συγκεντρώσεων της προλακτίνης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ELISA, ενώ η στατιστική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα SPSS. Όσον αφορά στα αποτελέσματα, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις συγκεντρώσεις της προλακτίνης, σε σύγκριση με τη συγκέντρωσή της πριν την έναρξη της άσκησης. Συμπερασματικά, η άσκηση με αντιστάσεις δεν φαίνεται να προκαλεί αλλαγή στη συγκέντρωση της προλακτίνης, ωστόσο απαιτούνται μελέτες με μεγαλύτερο δείγμα δοκιμαζομένων και διαφορετικά πρωτόκολλα άσκησης για μία ολοκληρωμένη επιστημονική γνώση στο παρόν θέμα, καθώς και για την διευκρίνιση του μηχανισμού αυτής της λειτουργίας

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

υπόφυση
Άσκηση - Φυσιολογικές απόψεις
προλακτίνη
Άνδρας - Άσκηση
Μύες
ασκήσεις με αντιστάσεις
Αθλητισμός - Φυσιολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.