Αποτίμηση των διατροφικών συνηθειών και της αλληλεπίδρασης τους με πολυμορφισμούς γονιδίων στη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος. Ελληνική NAFLD μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αποτίμηση των διατροφικών συνηθειών και της αλληλεπίδρασης τους με πολυμορφισμούς γονιδίων στη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος. Ελληνική NAFLD μελέτη

Μπόρσα, Δήμητρα Κ.

Σκοπός: Η αποτίμηση των διατροφικών προτύπων στην NAFLD και της αλληλεπίδρασής τους με τους πολυμορφισμούς rs738409 του γονιδίου PNPLA3 και rs58542926 του γονιδίου TM6SF2.Υλικό-Μέθοδος: Η μελέτη περιελάμβανε 134 ασθενείς και 217 μάρτυρες. Η διάγνωση της NAFLD έγινε με υπερηχογράφημα υπό απουσία δευτεροπαθών αιτιών. Η διατροφή αξιολογήθηκε με FFQ, και έγινε ανάλυση PCA για διατροφικά πρότυπα. Ακολούθησε ομαδοποίηση σε τεταρτημόρια για κάθε πρότυπο. Η γενετική ανάλυση έγινε με γονοτύπηση.Αποτελέσματα: Η ανάλυση διατροφικών προτύπων έδειξε ότι η υψηλότερη υιοθέτηση ενός Δυτικού προτύπου συσχετίζεται με υψηλότερη πιθανότητα για τη NAFLD σε σχέση με τη χαμηλότερη υιοθέτηση (OR:2.104, p: 0.045). Αντίθετα, η υψηλότερη υιοθέτηση ενός προτύπου πλούσιου σε πρωτεΐνη, μείωνε το NAFLD Fibrosis Score (NFS) (r:-0.116, p:0.037). Η γενετική ανάλυση έδειξε ότι στους ομοζυγώτες για τα συχνά αλληλόμορφα των rs738409 και rs58542926 πολυμορφισμών, η υψηλότερη υιοθέτηση του Δυτικού προτύπου συσχετίστηκε με υψηλότερη πιθανότητα για τη NAFLD σε σχέση με τη χαμηλότερη υιοθέτηση (OR:3.078, p: 0.043 και OR:2.292,p: 0.041 αντίστοιχα). Επιπλέον, στους φορείς του αλληλόμορφου κινδύνου για τον πολυμορφισμό rs738409 του γονιδίου PNPLA3, η υψηλότερη υιοθέτηση προτύπου πλούσιου σε πρωτεΐνη μείωνε το NFS (r:-0.168, p:0.041). Τα αποτελέσματα παρέμειναν στατιστικά σημαντικά έπειτα από διόρθωση για συγχυτικούς παράγοντες.Συμπεράσματα: Ταυτοποιήθηκαν διατροφικά πρότυπα που σχετίζονται με τη NAFLD. Η υιοθέτηση ενός Δυτικού προτύπου διατροφής σχετίζεται θετικά με τη NAFLD ενώ η υιοθέτηση προτύπου πλούσιου σε πρωτεΐνη φαίνεται να είναι προστατευτική. Σε περαιτέρω ανάλυση το πρότυπο πλούσιο σε πρωτεΐνη φάνηκε να είναι προστατευτικό και για τους φορείς του αλληλόμορφου κινδύνου του πολυμορφισμού rs738409 του γονιδίου PNPLA3.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες - Ελλάδα
Διατροφικές συνήθειες
Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος
γονίδιο PNPLA3
γονίδιο TM6SF2
Ήπαρ - Ασθένειες
διατροφικά πρότυπα
μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος
αλληλεπίδραση γονιδίων-διατροφής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.