Η Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Fintech), η προσαρμογή των Ελληνικών Τραπεζών και η υιοθέτηση από τους καταναλωτές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Fintech), η προσαρμογή των Ελληνικών Τραπεζών και η υιοθέτηση από τους καταναλωτές

Αγγουρά, Ιωάννα Ν.

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις διαδικασίες πίσω από τη λήψη αποφάσεων για την υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών σχετικών με την χρηματοοικονομική τεχνολογία (fintech), τόσο σε επίπεδο χρηστών/καταναλωτών όσο και σε επίπεδο τραπεζών. Η διερεύνηση των ζητημάτων αυτών και από τις δύο πλευρές – της «προσφοράς» και της «ζήτησης» - επιτρέπει μια βαθύτερη και σφαιρικότερη κατανόηση των επιδράσεων της ιδιαίτερα σημαντικής αυτής τεχνολογικής εξέλιξης, που μετασχηματίζει την οργάνωση και λειτουργία των τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την εμπειρική διερεύνηση στο επίπεδο των χρηστών/καταναλωτών, επιλέχθηκε η μέθοδος της έρευνας πεδίου με ερωτηματολόγιο, που διανεμήθηκε διαδικτυακά. Το ερευνητικό δείγμα διαμορφώθηκε στα 161 άτομα, κατοίκους Λεκανοπεδίου και πελάτες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank). Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα, μεταξύ των οποίων η ολοένα και μεγαλύτερη χρήση εφαρμογών τραπεζικής μέσω διαδικτύου ή/και κινητού τηλεφώνου. Επιπλέον, προέκυψε πως οι αντιλήψεις των χρηστών/καταναλωτών για α) την ευκολία χρήσης μιας εφαρμογής, β) τη χρηστικότητα μιας εφαρμογής, και γ) την αξιοπιστία μιας εφαρμογής, επιδρούν θετικά στην ανάπτυξη πρόθεσης για υιοθέτηση της εφαρμογής αυτής, και τελικά στη χρήση της. Για την εμπειρική διερεύνηση στο επίπεδο των τραπεζών, πραγματοποιήθηκαν δομημένες συνεντεύξεις με 21 τραπεζικά στελέχη, όλα με αρμοδιότητες επί τεχνολογικών ζητημάτων και συμμετοχή στη λήψη σχετικών αποφάσεων. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε πώς τεχνολογικοί, οργανωσιακοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες επιδρούν ισχυρά στην υιοθέτηση και υλοποίηση τεχνολογικών καινοτομιών, άλλοι θετικά (τεχνολογική ετοιμότητα τράπεζας, στρατηγική αξία καινοτομίας, ανταγωνιστική πίεση, σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις) και άλλοι αρνητικά (μέγεθος τράπεζας). Επίσης, προέκυψε πως η εστίαση της προσοχής των στελεχών σε τεχνολογικά ζητήματα σχετίζεται θετικά με την υιοθέτηση και υλοποίηση καινοτομιών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Λήψη Αποφάσεων
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Αυτοματισμός
Εκπαίδευση καταναλωτών
Fintech
Χρηματοοικονομική Τεχνολογία
Τραπεζικές Υπηρεσίες
Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη
Προσοχή
Υιοθέτηση Νέων Τεχνολογικών Καινοτομιών
Καταναλωτική Συμπεριφορά
Υλοποίηση Τεχνολογικών Αποφάσεων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.