Βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη του Πειραιά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη του Πειραιά

Παπαευθυμίου, Γεωργία Ν.

Η παρούσα εργασία ασχολείται με το ιδιαίτερα σημαντικό αλλά και ενδιαφέρον ζήτημα της πολιτιστικής ανάπτυξης των πόλεων, μια έννοια πολυδιάστατη και πολύπλοκη αφού εμπεριέχει μέσα της την έννοια του πολιτισμού και την αναμφισβήτητη συμβολή του στην ανάπτυξη και την αναζωογόνηση των αστικών χώρων.Η διπλωματική εργασία εξετάζει την πόλη του Πειραιά, τα χαρακτηριστικά του, την υπάρχουσα κατάσταση και κατά πόσο θα μπορούσε να αναδείξει τα πολιτιστικά του στοιχεία ή να δημιουργήσει νέα ώστε η πόλη να αποκτήσει νέα ταυτότητα με βελτιωμένη εικόνα, αποτελώντας τόπο προορισμού και προσέλκυσης επισκεπτών αλλά και νέων επενδύσεων.Πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα και διαπιστώθηκε ότι οι κάτοικοι είναι ενήμεροι για τα οφέλη του πολιτιστικού τουρισμού και έκριναν ότι η πόλη επιδέχεται αρκετές βελτιώσεις τόσο στον περιβαλλοντικό όσο και στον πολιτιστικό τομέα. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η ενίσχυση της εικόνας της πόλης εξαρτάται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, από την συμβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων και ποικιλία δραστηριοτήτων και από την απαίτηση για ενίσχυση των υπάρχουσων υποδομών αλλά και της τοπικής επιχειρηματικότητας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ανάπτυξη
τουρισμός
πόλεις
πολιτισμός
Πολιτισμός
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Πειραιάς
Πολιτιστική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Πειραιάς
Βιωσιμότητα
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Πειραιάς

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.