Τοπική ανάπτυξη: η περίπτωση της Κέρκυρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Τοπική ανάπτυξη: η περίπτωση της Κέρκυρας

Κόντη, Σοφία Α.

Στην παγκοσμιοποιημένη εποχή που ζούμε, η ισοπέδωση και τυποποίηση της ταυτότητας, της παράδοσης και του πολιτισμού του εκάστοτε λαού έχουν προβληματίσει έντονα τους ανθρώπους, οι οποίοι στρέφονται από το μαζικό στο τοπικό, παραδοσιακό, αυθεντικό και ποιοτικό στοιχείο που προσφέρει η ιδιαιτερότητα του πολιτισμού του κάθε τόπου. Εξάλλου, η ποικιλομορφία των περιοχών αποτελεί δυναμικό στοιχείο για την ανάπτυξη και την ανάδειξη των εγγενών χαρακτηριστικών του, μέσα από την τοπική ανάπτυξη της οποίας μπορούν να πραγματοποιηθούν η βιωσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική συνοχή. Στόχος της εργασίας είναι η καταγραφή του φυσικού, πολιτισμικού, οικονομικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Κέρκυρας και η μελέτη τους στην τοπική ανάπτυξη, αφού τα μειονεκτήματα των περιοχών, με τις κατάλληλες στρατηγικές ανάπτυξης, μπορούν να μεταβληθούν σε προτερήματα. Μέσα ''από την κάτω προς τα πάνω'' προσέγγιση η Κέρκυρα θα μπορούσε να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη ενεργοποιώντας τους φυσικούς, ανθρώπινους και πολιτιστικούς της πόρους και συνδυάζοντάς τους με τη νέα τεχνολογία των ''έξυπνων πόλεων'' (όπως έκανε η Βαρκελώνη), ώστε να πάει ένα βήμα πιο πέρα από το πρότυπο του μαζικού τουρισμού. Έτσι, μελέτη περίπτωσης αποτελεί το νησί της Κέρκυρας, με βιβλιογραφική επισκόπηση, συγκριτική προσέγγιση με παραδείγματα του εξωτερικού και επιτόπια έρευνα στους πολιτιστικούς φορείς του νησιού που συνεχίζουν μια μακραίωνη πολιτιστική παράδοση. Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με πληροφορητές κλειδιά, ώστε να μελετηθεί ο ρόλος των πολιτιστικών φορέων-κλειδιών του νησιού στο νέο πλαίσιο της βιώσιμης ενδογενούς τοπικής ανάπτυξης που, όπως διαπιστώθηκε, δημιουργούν ένα brand name για την Κέρκυρα στο εξωτερικό και διαμορφώνουν τις συνθήκες για την προσέλκυση τουριστών που ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κέρκυρα
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα
Τοπική & Βιώσιμη Ανάπτυξη
Έξυπνη Πόλη
Πολιτισμός
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Κέρκυρα (Νομός)
Marketing & Branding Τόπου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.