Η τοπική ανάπτυξη του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων μέσω του αγροτουρισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η τοπική ανάπτυξη του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων μέσω του αγροτουρισμού

Ρουμπή, Παναγιώτα Κ.

Στη παρούσα εργασία προσπαθούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα ‘’ Αν θα μπορούσε να αναπτυχθεί ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων μέσω του αγροτουρισμού;’’ επικεντρώνοντας την προσοχή μας στην ιδιαίτερη κοινότητα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, Τριάδα Ευβοίας. Στηριζόμενοι λοιπόν σε στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν γενικά με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, την αειφόρο ανάπτυξη και τουρισμό, γενικά στοιχεία για τον αγροτουρισμό, προγράμματα που αναφέρονται στον αγροτουρισμό, στοιχεία για την συμβολή των αγροτικών και αγροτουριστικών συνεταιρισμών στην τοπική ανάπτυξη, παραδείγματα ανάπτυξης αγροτικών περιοχών μέσα από την διεθνή βιβλιογραφία αλλά και λαμβάνοντας υπόψη επιτυχημένα παραδείγματα αγροτουρισμού σε διεθνές αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, διεξήγαμε την έρευνα μας και μέσα από τις συνεντεύξεις που έγιναν σε νέους αγρότες αλλά και παλαιότερους, μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού ‘’Νέα Γή’’, το Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Τριάδας, αλλά και το Δήμαρχο Διρφύων Μεσσαπίων καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα. Η ανάπτυξη του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων μέσω του αγροτουρισμού, έχοντας ως βάση την Τοπική Κοινότητα της Τριάδας, θα μπορούσε να επιτευχθεί αν υπήρχε η σωστή ενημέρωση, εκπαίδευση και γνώση, συντήρηση των ιστορικών αξιοθέατων αλλά και οι άρτιες συνεργασίες μεταξύ των εμπλεκομένων. Η επίτευξη του αγροτουρισμού θα μπορούσε να συντελεστεί μέσα από τα εθνικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη αλλά και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κοινοτικών πρωτοβουλιών. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί στην Τριάδα η μορφή αγροτουρισμού ‘’Bed and Breakfast’. Η Τριάδα πληροί τα κριτήρια για την επίτευξη του αγροτουρισμού.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

αγροτουρίστας
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα
αγροτουρισμός
Αειφόρος ανάπτυξη
ανάπτυξη αγροτικών περιοχών
Αγροτικός τουρισμός - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.