Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων και κοινωνικά δίκτυα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων και κοινωνικά δίκτυα

Καλοδάνης, Γεώργιος Α.

Η ιδιωτικότητα των ατόμων και ο σεβασμός των προσωπικών τους δεδομένων αποτελούν βασικά δικαιώματα των ανθρώπων σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις και διακηρύξεις του ΟΗΕ και του ΟΑΣΑ. Η έρευνα παρουσιάζει τους κινδύνους που ελλοχεύει το διαδίκτυο για τους χρήστες του, καθώς επίσης και τα σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στη συλλογή και στην επεξεργασία μεγάλου όγκου προσωπικών δεδομένων των χρηστών στο διαδίκτυο. Επίσης, παρουσιάζονται οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η παραβίαση της ιδιωτικότητας των ατόμων, καθώς επίσης και επιχειρήματα υπέρ και κατά της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ατόμων με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.Κατόπιν, παρουσιάζονται διεθνείς προσπάθειες και νομοθετικές προτάσεις – παρεμβάσεις με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων εκ μέρους διεθνών οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά η οδηγία 95/46/EK της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εθνικές διατάξεις με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ατόμων, ακολουθούμενα από την παρουσίαση του καινούργιου Κανονισμού (2016/679) της Ένωσης με σκοπό την εναρμόνιση των πρακτικών διαχείρισης προσωπικών δεδομένων με τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας και την αποτελεσματικότερη προστασία των προσωπικών δεδομένων των κατοίκων της Ένωσης.Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τις αλλαγές των δικαιωμάτων των κατοίκων της Ένωσης στον τομέα προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, η έρευνα εξετάζει τις αλλαγές σχετικά με τις απαιτήσεις εκ μέρους των οργανισμών που συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα στο διαδίκτυο και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην πολιτεία και απέναντι στα άτομα από τα οποία συλλέγονται τα δεδομένα. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται οι διατάξεις με σκοπό την ενοποίηση των σχετικών διαδικασιών μεταξύ των κρατών μελών και την καθιέρωση ομοιομορφίας στις διαδικασίες διαχείρισης προσωπικών δεδομένων για τους κατοίκους της Ένωσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Προσωπικά δεδομένα
Προστασία δεδομένων
Ιδιωτικότητα
Κοινωνικά δίκτυα
Ευρωπαϊκή Ένωση
2016/679

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)