Χωροθέτηση θαλάσσιων αιολικών πάρκων στο Αιγαίο, το Ιόνιο και το Λιβυκό Πέλαγος με την χρήση εργαλείων γεωπληροφορικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Χωροθέτηση θαλάσσιων αιολικών πάρκων στο Αιγαίο, το Ιόνιο και το Λιβυκό Πέλαγος με την χρήση εργαλείων γεωπληροφορικής

Κατσέλη, Χριστίνα Κ.

Η εργασία αφορά στην χωροθέτηση θαλάσσιων αιολικών πάρκων με την βοήθεια εργαλείων GIS. H περιοχή μελέτης της εργασίας περιλαμβάνει το Αιγαίο, το Ιόνιο και τμήμα του Λιβυκού Πελάγους. Ακολουθώντας την μεθοδολογία της πολυκριτηριακής ανάλυσης εξετάζονται πέντε μεταβλητές, που είναι καθοριστικές για την χωροθέτηση θαλάσσιων αιολικών πάρκων. Αυτές είναι:  αιολικό δυναμικό,  βάθος,  απόσταση από λιμάνια,  απόσταση από δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας  γεωλογία του βυθού. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι πρώτον, η οριοθέτηση συγκεκριμένων περιοχών που να παρουσιάζουν μεγάλη καταλληλότητα για την εγκατάσταση και την λειτουργία θαλάσσιων αιολικών πάρκων και δεύτερον, η διατύπωση προτάσεων χωροθέτησης με βάση τον τύπο της ανεμογεννήτριας και συνεπώς τον τρόπο θεμελίωσης στον πυθμένα. Διακρίνονται δύο κατηγορίες ανεμογεννητριών με βάση τον τρόπο θεμελίωσης: οι εδρασμένες στον πυθμένα και οι πλωτές. Συνεπώς, οι προτεινόμενες περιοχές χωροθέτησης θα διαχωρίζονται σε προτάσεις θα αφορούν στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία ανεμογεννητριών αντίστοιχα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αιολική ενέργεια
Αιολικά πάρκα - Ελλάδα
ανεμογεννήτριες
πολυκριτηριακή
χωροθέτηση
Γεωπληροφορική
Θαλάσσια αιολικά
ΓΠΣ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.